გაკვეთილების ცხრილი
თქვენ იმყოფებით:  სამასწავლებლო გაკვეთილების ცხრილი
ფიზიკა ამოცანებში – სტატიკა. 10
ავტორი: ავთანდილ შურღაია
(გაგრძელება )
სტატიკაში მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ სხეულისა თუ სხეულთა სისტემის სიმძიმის ცენტრის განსაზღვრა. წინა წერილში ჩვენ ერთი ასეთი ამოცანა შემოგთავაზეთ. ახლა გვსურს, განვიხილოთ მეორე ამოცანა, რომელიც არაერთ კრებულშია მოყვანილი და რომლის მაგალითზეც შეიძლება ზოგადი მეთოდის შემუშავება.

ვრცლად