შაბათი, ივლისი 20, 2024
20 ივლისი, შაბათი, 2024

პროფესიული განათლება

პროფორიენტაცია-არაფორმალური განათლების გზით

თანამედროვე მსოფლიოში ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორს ადამიანური რესურსის...

სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების საკითხები და ბევრი სხვა: ინტერვიუ ნიკა მაღლაფერიძესთან

ნიკა მაღლაფერიძე პანდემიის პერიოდში, 2020 წელს, ჩვენს ანუ განათლების...

ვინ გინდა გამოხვიდე?

ბავშვებისთვის დასმულ სტერეოტიპულ, გაცვეთილ კითხვათა სიაში ეს, ერთი შეხედვით,...

,,ამას ხომ ისედაც ვაკეთებდით’’ … მეგზურის ფიქრები

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 2018 წლიდან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მიმდინარეობს მესამე...

სტაჟირება, როგორც სასწავლო-შემეცნებითი აქტივობა (ნაწილი პირველი)

  რა არის work shadowing (შემდგომში სტაჟირების დღე)? პირდაპირი თარგმანით ეს...

სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამა, როგორც სკოლის განვითარების კონცეფცია

მოგეხსენებათ, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია შეიმუშაოს საკუთარი სასკოლო სასწავლო...

მეწარმეობის სწავლება და ევროპის სამეწარმეო კომპეტენციების ჩარჩო (EntreComp)

მეწარმე თუ ენტერპრენერი? ქართულად სიტყვა „მეწარმე“ ხშირად მცდარ ასოციაციას იწვევს,...

სამეწარმეო განათლება და მასწავლებელი

სამეწარმეო განათლებამ მთელს მსოფლიოში ბიზნეს სკოლების და უნივერსიტეტების აუდიტორიებიდან...

სკოლიდან დაწყებული ტრანზიცია

ვებსტერის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით, ტრანზიცია ნიშნავს - შეცვლას, მოძრაობას...

ურთიერთთანამშრომლობა როგორც წარმატებული სწავლა-სწავლების საფუძველი

დღეს სწავლა-სწავლების მაღალი შედეგების მქონე ქვეყნებში სასწავლო სივრცეში ეფექტურ...

ტერმინების ტყვეობაში: ტრენინგი

რამდენიმე წლის წინ, ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ქარიშხალივით შემოიჭრა ცნობა კომპეტენციის...

პროფორიენტაცია სკოლაში და მოსწავლეთა მიერ             პროფესიის არჩევა

პროფესია ეს შრომითი საქმიანობაა, რომელიც გარკვეულ მომზადებას მოითხოვს და...

ქვეყნები, სადაც იღებ კოლეჯის დიპლომს და პროფესიით მუშაობ

როგორ არის მოწყობილი საშუალო სპეციალობის განათლება საზღვარგარეთ და რაში...

ორი ქალი, ორი პროფესია, ორი საქმე

საქარველოში პროფესიებს კვლავაც ორად ჰყოფენ ხოლმე: ეს კაცის საქმეა,...

ფორმალური და არაფორმალური განათლების თავისებურებანი

ძველი ქართული ანდაზა გვეუბნება, ,,სწავლა კაცს სიბერემდე არ მოსჭარბდებაო“....

პროექტებით სწავლა – ეფექტური მაკრომეთოდი პროფესიულ განათლებაში

მოდით, ცოტა ხნით ტიპური სცენარი დავივიწყოთ: დაფასთან მდგარი, დამწკრივებულ მერხებთან...

კომპეტენციებზე დაფუძნებული მიდგომა პროფესიულ განათლებაში

ორი პარადიგმა. მეცნიერები და პროფესიული განათლების პოლიტიკის შემქმნელები გავლენიანი...

დუალური განათლების ისტორიული წინაპირობები. ნაწილი მეოთხე

პრაგმატული საჭიროებებიდან სოციალურ პასუხისმგებლობამდე. დუალური განათლების, როგორც პროფესიული განათლების...

დუალური განათლების ისტორიული წინაპირობები ნაწილი მესამე

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ყველაზე...

დუალური განათლების ისტორიული წინაპირობები ნაწილი მეორე

გერმანიის დუალური განათლების ძლიერ მხარეებს შორის, როგორც წესი, განიხილავენ...

დუალური პროფესიული განათლება საქართველოში

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ის საქართველოს ოფისისა და მაგდებურგის...

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“