შაბათი, მარტი 2, 2024
2 მარტი, შაბათი, 2024

მათემატიკა

ელექტრონული რესურსების შექმნა გაკვეთილისთვის

  ეროვნული სასწავლო გეგმა ეფუძნება პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ კონსტრუქტივისტულ საგანმანათლებლო...

საახალწლო აქტივობები მათემატიკის გაკვეთილზე

ახლოვდება ახალი 2024 წელი. ახალ წელთან ასოცირდება საჩუქრები, თოვლის...

ვიზუალური ინსტრუმენტი – პლაკატი მათემატიკის გაკვეთილებისთვის

მათემატიკის გაკვეთილებზე პლაკატები, როგორც თვალსაჩინო მასალა, მოსწავლეებს ეხმარება ინფორმაციის...

ჯადოქარი რიცხვები, ანუ როგორ ვიანგარიშოთ სწრაფად და მარტივად

მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს სკოლათა უმრავლესობაში დაწყებით კლასებში სხვადასხვა საგანს...

ვიზუალური ინსტრუმენტი პლაკატი მათემატიკის გაკვეთილებისთვის

მათემატიკის გაკვეთილებზე პლაკატები, როგორც თვალსაჩინო მასალა, მოსწავლეებს ეხმარება ინფორმაციის...

T დიაგრამა მათემატიკის გაკვეთილებზე

T დიაგრამა არის მოსახერხებელი გრაფიკული „ორგანიზატორი“, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ...

შეხვედრა, როგორც  გაკვეთილი

„არაფორმალური განათლება“ ფორმალურ განათლებასთან ერთად,  ხელს უწყობს მოსწავლეს  ინტერესების...

ციფრული რესურსების გამოყენება კუთხეების სწავლებისას. აქტივობა ერთი გაკვეთილისათვის

მოსწავლეები ხშირად ფიქრობენ, რომ მათემატიკა მოსაწყენია. სწავლა-სწავლების პროცესში მხიარული...

შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება მათემატიკის სწავლების პროცესში

შემოქმედებითი აზროვნება არის მოვლენათა ახლებურად ხედვის და პრობლემათა გადაჭრის...

ჩვენ ვსწავლობთ თამაშით

თამაშით სწავლება მეტად მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთათვის და...

ხარისხი ნულის ტოლისა და უარყოფითი მაჩვენებლით. აქტივობა ერთი გაკვეთილისთვის

სწავლა-სწავლების პროცესში ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ მოსწავლეთა მიერ საკითხის კონცეპტუალურ...

შეკრების სტრატეგიები. გაკვეთილის გეგმა

დაწყებით საფეხურზე მნიშვნელოვანია შეკრების სტრატეგიების დაუფლება. ეს სტრატეგიები არის...

რომაული ციფრების გამოყენება

მათემატიკა წარმოგიდგენთ სხვადასხვა სახის რიცხვებს, რომლებიც გვეხმარება პრობლემების გადაჭრასა...

საათის კუთხეები – გაკვეთილის გეგმა

ისრებიანი საათის გამოყენებით კუთხის ზომის განსაზღვრა მათემატიკური პრობლემაა, რომელიც...

პარალელური გადატანა. გაკვეთილის გეგმა

თუ თვალს შევავლებთ ბუნების მიერ შექმნილ საოცრებებს გარდა მათი...

ცხოვრებისეული კონტექსტი აქტივობაში

გაყოფა, რომ გამრავლების შებრუნებული მოქმედებაა ვიცით, მაგალითებსაც ვხსნით, ამოცანებსაც,...

ასოითი გამოსახულება

ალგებრული აზროვნება მოიცავს ნიმუშების ამოცნობის, ურთიერთობების წარმოდგენის, განზოგადების და...

გეომეტრიული გარდაქმნები ჩემი თვალით

მოსწავლეებს, კომპლექსური დავალების ფარგლებში, არჩევანის საშუალება თუ ექნებათ, მათი...

სამკუთხედის უტოლობა. ერთი გაკვეთილის ამბავი

„რაც მოვისმინე - დამავიწყდა, რაც დავინახე - დავიმახსოვრე, რაც...

როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს წილადში მრიცხველისა და მნიშვნელის ადგილის დამახსოვრებაში.

დიდი ხანია, აღარ დავობენ იმ საკითხზე, რომ მათემატიკის სწავლებისას...

ანალიზი, სინთეზი და შეფასება

ბლუმის ტაქსონომია გულისხმობს სწავლის მეთოდისა და შეფასების კლასიკურ სტრუქტურას:...

შუქნიშნის დამზადება პროგრამა GeoGebra-ში

რთულია საგზაო მოძრაობის წესების წარმოდგენა მოძრაობის გამარტივების მთავარი ინსტრუმენტის...

აქტივობები ბოლო ნაბიჯებამდე

პანდემიის შემდეგ საკლასო ოთახში დაბრუნებულ მერვე და მეცხრე კლასის...

რამდენი პროცენტია – ერთი გაკვეთილისთვის

პროცენტების გაგებისა და კომპეტენტურად მუშაობის უნარი დამოკიდებულია იმაზე, თუ...

მშვიდობა მსოფლიოს- ერთი გაკვეთილის შესახებ

მათემატიკის გაკვეთილის გეგმა „მოქალაქეობის“ მოტივებზე   დღეს მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები, კერძოდ,...

წილადები რიცხვით წრფეზე – კომპლექსური გაკვეთილისთვის

წილადების სწავლება დიდ სირთულეებს უკავშირდება. მისი ცნება მოსწავლეებთან მთელის...

„დავეხმაროთ წითელქუდას“ – კომპლექსური დავალება მათემატიკაში

მინდა, გიამბოთ, როგორ ვაქციეთ მეორე კლასში მათემატიკის კომპლექსური დავალება...

სპორტი თუ ხელოვნება, გაკვეთილის გეგმა ვენის დიაგრამით

სიმრავლეებს შორის მიმართებების, სიმრავლეებზე ოპერაციების გამოსახვის ერთ-ერთი გზაა ვიზუალიზაცია,...

წრეწირის სიგრძე – გაკვეთილის გეგმა

წრეები უძველესი სიმბოლოა, რომლებიც თითქმის ყველა კულტურაში გვხვდება. ისინი...

წრეწირთა ურთიერთგანლაგება, გაკვეთილის გეგმა

სამიზნე ცნება „გეომეტრიული ფიგურების“ დამუშავებისას მე-6 კლასში ერთ -ერთი...

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი