შაბათი, ივლისი 20, 2024
20 ივლისი, შაბათი, 2024

მასალის გამოყენების პირობები

Mastsavlebeli.ge– ზე გამოქვეყნებული ყველა მასალის სხვა ვებგვერდებზე, თუ ბეჭდურ გამოცემებში სრულად გამოქვეყნება აკრძალულია რედაქციის  თანხმობის გარეშე. თანხმობის  მიღების შემთხვევაში:

  • დაუშვებელია მასალის სათაურის ცვლილება;
  • დაუშვებელია ტექსტსში გამოყენებული ნებისმიერი  მასალის (ვიდეო-ფოტო-აუდიო )შეცვლა;
  • გამომქვეყნებელმა უნდა მიუთოთოს ავტორი და mastsavlebeli.ge;
  • ვებგვერდებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ თავიან ვებრესურსებზე  ამა თუ იმ მასალის სათაური, ილუსტრაცია და პირველი აბზაცი. პირველი აბზაცის შემდეგ გამოცემამ მკითხველი უნდა გადაამისამართოს ჰიპერბმულის საშუალებით უშუალოდ ამ მასალაზე.

ციტატების, ინფორმაციის ნაწილის გამოყენება  მასალებიდან

სხვა გამოცემებმა mastsavlebeli.ge-ზე გამოქვეყნებული მასალებიდან ციტატების, მისი მოკლე ნაწილების გამოქვეყნებისას უნდა მიუთითონ როგორც წყარო.

mastsavlebeli.ge-ზე  გამოქვეყნებული ყველა მასალა წარმოადგენს გაზეთის  საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონით საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“