ზოგიერთი პედაგოგიკური მიდგომა მოსწავლეთა ანალიტიკური აზროვნების განვითარებისთვის

ყველა ადამიანს ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარების საკუთარი გზა აქვს, ამიტომ  ანალიტიკურ მოაზროვნედ, „ანალიტიკოსად“  ჩამოყალიბება ინდივიდუალური პროცესის შედეგია.  ანალიტიკური აზროვნება მაშინ

მეტის წაკითხვა

,როგორ განვავითაროთ მოსწავლის კრეატიული და კოგნიტური აზროვნება ისტორიის გაკვეთილზე

  2018-2023 წწ. ესგ-ის საბაზო საფეხურის ისტორიის სტანდარტი მოსწავლისგან ისტორიული ეპოქის აღქმა/ანალიზს მოითხოვს, რაც სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის არსებითი მახასიათებლების (სოციალურ-კულტურული

მეტის წაკითხვა

ნიჭიერი მოსწავლეები და დიფერენეცირებული სწავლების მიდგომები

დიფერენცირებული სწავლება თანამედროვე სკოლის აქტუალური გამოწვევაა. ხშირად ის აღიქმება როგორც სწავლის უნარის პრობლემის მქონე მოსწავლეებთან მუშაობის საშუალება. მაგრამ საკლასო ოთახებში

მეტის წაკითხვა

გზა შემოქმედებითი კომპლექსური დავალებისკენ -ევრისტიკული სწავლების მოდელირება დიალოგური ფორმით

საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში აქტიურად ინერგება კომპლექსური, შემოქმედებითი ხასიათის დავალებების შესრულება, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა საგაკვეთილო პროცესში ტრადიციული პედაგოგიკური მეთოდებისა და

მეტის წაკითხვა

ცნებებზე მუშაობა დენოტატიური გრაფიკების გამოყენებით

ცნებების შესწავლის დროს ეფექტიანობის თვალსაზრისით საინტერესოა დენოტატიური გრაფიკების გამოყენება. ინფორმაციის გრაფიკულად წარმოდგენა/დამუშავების ეს მიდგომა საშუალებას გვაძლებს, ისე შევკვეცოთ დიდი მოცულობის

მეტის წაკითხვა

მეტაკოგნიტური სავარჯიშოები  აღქმის, ფაქტის, მოვლენისა და ცნებების გააზრებისათვის

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით, საბაზო საფეხურზე ისტორიის სწავლა-სწავლების ერთ-ერთი მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეს ისტორიული ეპოქების აღქმასა და მათი მახასიათებლების გააზრებაში, ერთმანეთთან/თანამედროვეობასთან

მეტის წაკითხვა

ტექსტოგრაფიული რესურსების როლი ფუნქციური წიგნიერების განვითარებაში

სასწავლო პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ციფრული ფორმატის დიდაქტიკური მასალები – შესასწავლი მასალის ტექსტოგრაფიული რესურსები. ელექტრონული სწავლების თანამედროვე ეტაპზე ისინი ადვილად

მეტის წაკითხვა

აუდიოსავარჯიშოები  მახსოვრობის უნარის გაუმჯობესებისათვის დისტანციურ გაკვეთილებზე

სასწავლო პროცესის დროს ინფორმაციის დამახსოვრებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. პედაგოგიური მიდგომები ხშირად გადამწყვეტ როლს ასრულებს ამ მიმართულებით. ზოგადად, ინფორმაციის დასამახსოვრებლად ეფექტურად

მეტის წაკითხვა

საგაკვეთილო მინიპროექტების თავისებურებები

პროექტული სწავლება თანამედროვე სასკოლო განათლების მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ის მოსწავლეს კოგნიტიური უნარების განვითარების ფართო შესაძლებლობას აძლევს, ეხმარება სწავლა-სწავლებისთვის საჭირო ძირითადი კომპეტენციების

მეტის წაკითხვა

სწავლის სინქრონული და ასინქრონული საშუალებები

თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მეტი ადამიანი ამჯობინებს სწავლის სინქრონული და ასინქრონული საშუალებების გამოყენებას, რომელიც ელექტრონული სწავლების საფუძველია. მოზრდილი ადამიანები, ბავშვები,

მეტის წაკითხვა