სამიზნე ცნება „ინსტიტუცია“

საგან „მე და საზოგადოებას“ განსაკუთრებული ადგილი უკავია სასწავლო საგნებს შორის, რადგან დაწყებით კლასებში საფუძველი ეყრება მოქალაქის აღზრდას, ჭეშმარიტი ღირებულებების ჩანერგვას,

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალება – ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვისთვის

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, იქმნება გრიფირებულ სახელმძღვანელოებზე დაფუძნებული გზამკვლევები და ვიდეოგზამკვლევები. ეროვნულ

მეტის წაკითხვა

საინტერესო და სახალისო რესურსი- შეიძლება ზაფხული ზამთარში იყოს?

საგანმანათლებლო ვებგვერდზე „გააციფრულე სწავლის პროცესი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით“ (https://school.emis.ge/) განთავსებულია დამხმარე ელექტრონული რესურსები, რომლებიც შექმნილია I-VI კლასების სასკოლო პროგრამის შესაბამისად

მეტის წაკითხვა

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლების გრძელვადიანი მიზნები  დაწყებით საფეხურზე

 მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გრძელვადიანი მიზნები წარმოდგენილი არის სტანდარტის შედეგებისა და ამ შედეგებთან დაკავშირებული სამიზნე ცნებებით. ქართულ ენასა და

მეტის წაკითხვა

გულის ხმა

ხშირად მიფიქრია, ვინ ვიქნებოდი, მასწავლებელი რომ არ ვყოფილიყავი. ძალიან მიყვარდა სიმღერა, მუსიკა. რომ ამბობენ, დაბადებიდან მღერისო, სწორედ ასე იყო. შემდეგ

მეტის წაკითხვა

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის გამოწვევები

ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესი მიმდინარეობს. რა სიახლეებს გვთავაზობს ზოგადი განათლების რეფორმა? მესამე თაობის

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასება მესამე თაობის ესგ-ის შედეგების ტაქსონომიით

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების პროცესში „ახალი სკოლის მოდელის“ მიერ შემოთავაზებული ყველა ელემენტი: კომპლექსური დავალება, სამიზნე ცნება

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალება – ჩაატარე კვლევა შენ მიერ დამზადებული მანქანებით

თითქოს წარმოუდგენელია, მაგრამ 21-ე საუკუნეში მოსწავლეები ამბობენ, რომ ისინი ცოდნას იღებენ, მათ ბევრი რამ იციან, თუმცა საჭირო დროს ვერ ახერხებენ

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალება. წარმოიდგინე, რომ მეიგავე ხარ…

გააკეთებინე მოსწავლეს რაიმე, ნაცვლად იმისა, რომ ასწავლო და კეთების პროცესი ისეთი ბუნებისაა, რომ ითხოვს მოსწავლისგან აზროვნებას, რასაც შედეგად მოჰყვება სწავლა.

მეტის წაკითხვა

ფერებით მოთხრობილი ამბავი

  21-ე საუკუნეში მსოფლიო მრავალი ტექნოლოგიური გამოწვევის წინაშე დგას. ამ ტექნოლოგიების ცოდნისა და გამოყენების საჭიროება ყოველდღიურად იზრდება. მინდა, გაგაცნოთ ელექტრონული

მეტის წაკითხვა