კლასის დამრიგებლის ელექტრონული სამუშაო რვეული

ძნელად მოიძებნება პედაგოგი, რომელიც არ აწარმოებს სხვადასხვა სახის ჩანაწერებს, რათა არ დაავიწყდეს მოსწავლესთან დაკავშირებული მონაცემები. მაგალითად, მისამართები, საანკეტო მონაცემები და ა. შ. ასეთი ჩანაწერები შეიცავს იმ სტანდარტულ დოკუმენტებსა და მონაცემებს, რომლებსაც გვთხოვენ დირექტორები, სასწავლო ნაწილები, სოციალური სამსახურები და სხვანი. ამიტომაც გადავწყვიტე, შემექმნა ისეთი ელექტრონული სამუშო რვეული, რომელიც გამიმარტივებდა ამგვარი სამუშაოს შესრულებას.

სამუშაო რვეულის ჩემეული ვარიანტი ინახება და ივსება  კომპიუტერში. 

სქემები, რომლებსაც შეიცავს ეს დოკუმენტი, კლასის დამრიგებლებს დაეხმარება დროის ეკონომიაში და შეძლებენ, ქაღალდებთან რუტინული მუშაობის ნაცვლად, მეტი დრო დაუთმონ სააღმზრდელო პროცესს. 

ვცრლად

კომენტარები

comments