ჟურნალი ”მასწავლებელი” მასწავლებლის პროფესიული ზრდის ხელშეწყობის, ინფორმირების, გამოცდილების გაზიარების და მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა. მისი გამოცემა 2008 წელს დაიწყო.

ჟურნალი ზრუნავს, რომ საზოგადოებას უკეთესი სკოლა და მასწავლებელი ჰყავდეს. იგი თანამშრომლობს პრაქტიკოს მასწავლებლებთან და ხელს უწყობს ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებას.

განათლების ექსპერტები ჟურნალისათვის ამზადებენ საგანმანათლებლო რესურსებს, ასევე ითარგმნება უცხოური მასალები, ინტერვიუები უცხოელ ექსპერტებთან, განათლების სფეროში წარმატებული სხვა ქვეყნების გამოცდილებისა და ახალი ინოვაციების გაზიარების თვალსაზრისით.

ჟურნალი „მასწავლებელი” ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. თითოეულ საჯარო სკოლას და ყველა რესურსცენტრს გადაეცემა ერთი ეგზემპლარი საჩუქრად.

ჟურნალის გამოწერა ადგილზე მიტანით

ჟურნალის გამოწერის ინსტრუქცია

ჟურნალ “მასწავლებლის” შემოთავაზება
www.mastsavlebeli.ge

zurnali5 zurnali4 zurnali3 zurnali2 zurnali1 pirveli_gverdi-page-001 2011ivnisi 2011maisi Maszavlebeli-4aprili 2011marti 2011tebervali 2011-1-page-001 12-page-001 11-page-001 10-page-001 9-page-001 8-page-001 7-page-001 6-page-001 5-page-001 4-page-001     3-page-001      2-page-001      1-page-001