გაკვეთილის დაგეგმვა საგანმანათლებლო ck12 პლატფორმის გამოყენებით

21-ე საუკუნეში ტექნოლოგიურმა მიღწევებმა და ინტერნეტმა ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა გააიოლა. რადიკალურად შეიცვალა ადამიანის ქცევა, ინფორმაციისა და გადაწყვეტილების მიღების, ურთიერთობების საშუალებები.

მეტის წაკითხვა

შუალედური გაკვეთილი კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში

კომპლექსური დავალების შესრულება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის განხორციელების საუკეთესო საშუალებაა. სამუშაო იზომება თითოეული მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალების ხარისხით. ასევე, არანაკლებ

მეტის წაკითხვა

სასწავლო კვლევითი პროექტი ფიზიკაში – სითხის გარდატეხის მაჩვენებლის განსაზღვრა ექსპერიმენტის საშუალებით

პროექტებით მუშაობა ეფექტურად შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური სწავლების დროს. პროექტებით სწავლება მოზარდებში იწვევს ინტერესისა და მოტივაციის ამაღლებას.

მეტის წაკითხვა

ფიზიკური მოვლენების შესწავლა ვირტუალური ექსპერიმენტის საშუალებით

მასწავლებლის საქმიანობა ხელს უნდა უწყობდეს იდეების წარმოშობას, რაც განავითარებს მოსწავლეთა წარმოსახვის უნარს. უნდა წავახალისოთ მოსწავლეები კრეატიული აზროვნებისთვის და შევქმნათ ისეთი

მეტის წაკითხვა

 სწავლა-სწავლების პროცესში უკეთესი შედეგისთვის

ამ სტატიაში ვისაუბრებ იმის შესახებ, როგორ უნდა მოახერხოს მასწავლებელმა სასწავლო პროცესში პიროვნების სამი ტიპის გათვალისწინება. რა მეთოდები და სტრატეგიები უნდა

მეტის წაკითხვა

ფიზიკისა და ისტორიის ინტეგრირებული გაკვეთილი

მასწავლებელი მუდმივად უნდა ცდილობდეს მოზარდების დაინტერესებასა და მათი მოტივაციის ამაღლებას. პედაგოგმა ინოვაციური, სახალისო, ინტეგრირებული გაკვეთილი თემატიკის შესაბამისად უნდა დაგეგმოს. ინტეგრირებული

მეტის წაკითხვა

ჩემი პირველი კომპლექსური დავალება – ,,თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობა“

განათლების რეფორმის მიზანია, სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება. სკოლის სახით ისეთი სივრცის შექმნა, რომელიც კარგი პიროვნებისა და მოქალაქის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.

მეტის წაკითხვა

 სასწავლო კვლევითი პროექტებით მუშაობა დისტანციური სწავლებისას

ჩვენი სკოლების უმრავლესობას არანაირი რესურსი არ აქვს სასწავლო ექსპერიმენტების ჩასატარებლად. ამიტომ, საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი სასწავლო კვლევითი პროექტების განხორციელება,

მეტის წაკითხვა

დისტანციური სწავლების მრავალფეროვნებისთვის        

ინტეგრირებული გაკვეთილი ფიზიკა – მუსიკა მეცნიერება არის ცოდნის სისტემა, ბუნების, საზოგადოებისა და აზროვნების განვითარების კანონზომიერებათა შესახებ. მას საფუძველი ანტიკურ ხანაში

მეტის წაკითხვა

ფიზიკის გაკვეთილი „გაჩერებებით სწავლების“ მეთოდით

სასწავლო გაჩერებების მეთოდი საშუალებას აძლევს შეზღუდული რესურსების მქონე მასწავლებელს, მოახდინოს სწავლების დიფერენცირება მოსწავლეების საჭიროებების, ინტერესებისა და სწავლის სტილის შერწყმით. სასწავლო

მეტის წაკითხვა
12