ფიზიკა ამოცანებში – მაგნიტური ველი

მაგნიტური ველი იქმნება მოწესრიგებულად მოძრავი მუხტებით. როგორც ცნობილია, ელექტრული მუხტების ანალოგიური მაგნიტური მუხტები ბუნებაში არ არსებობს. მაგნიტური ველის ძალური მახასიათებელია მაგნიტური ველის ინდუქციის ვექტორი. თუ მოვათავსებთ მაგნიტურ ველში მართკუთხა დენიან ჩარჩოს, მაშინ ეს ჩარჩო მობრუნდება და გაჩერდება ისეთ მდგომარეობაში, რომელშიც ჩარჩოს დადებითი (მარჯვენა ბურღის წესით განსაზღვრული) ნორმალის მიმართულება ემთხვევა მაგნიტური ველის მიმართულებას. თუ ჩარჩოს მოვაბრუნებთ რაიმე კუთხით,  ველი მასზე იმოქმედებს მაბრუნებელი ძალის მომენტით, რომელიც ჩარჩოს ფართობის და მასში გამავალი დენის ძალის  პროპორციულია. პროპორციულობის კოეფიციენტი განსაზღვრავს მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის მოდულს:

ვრცლად : მაგნიტური ველი

კომენტარები

comments