მულტფილმები და ვიდეოკლიპები/სიმღერები რუსული ენის გაკვეთილზე – მეორე ნაწილი

მულტფილმების, ვიდეოკლიპებისა და სიმღერების როლზე საგაკვეთილო პროცესში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ.  ახლა წარმოგიდგენთ  ცნობილი  რუსული მულტფილმის მიხედვით ჩატარებული გაკვეთილის მოდელს. 

გთავაზობთ  ლინკს

ლექსიკურ დავალებებს, სამუშაო ცხრილებს, პაუზებად დაყოფილ ტექსტს, სადაც წამების სიზუსტითაა დაფიქსირებული დრო (როდის უნდა შეაჩეროთ ჩვენება) და ბოლოს კარაოკეს. ჩემ მიერ შემოთავაზებული  დავალებები შესაძლებელია შეიცვალოს ან სტატიის პირველი ნაწილიდან გამომდინარე, შეიქმნას ახალი, სხვა ტიპის და შინაარსის, კლასის დონისა  და შესაძლებლობის დავალება. სამოდელო გაკვეთილის ბოლოს გთავაზობთ მთელი მულტფილმის სრულ ტექსტს, რომლის გამოყენება შეგიძლიათ თქვენი შეხედულებისამებრ. ამ ტექსტის გამოყენებით შესაძლებელია მასწავლებელმა სხვა საკომუნიკაციო უნარის გასავითარებელი დავალებები შეარჩიოს. მაგალითად, კითხვის სტრატეგიების გამოყენებით ან რაიმე სხვა. 

პირველი ნაწყვეტი (პაუზა)  0:57 – 3:08  

·Посмотрите отрывок (без звука)  и назовите животных, которых видите.
·Учитель пишет на доске …. 
·Затем раздает карточки с названиями животных. 
·Ученики  разсмотрят отрывок и поднимают карточку с названием животного, которое видят. 
·Как вы думаете, о чем говорят черепаха и львёнок?
Учитель  раздает карточки со словами. Ученики должны объяснить слова жестами, придумать предложения и фразы.
ЛЕЖУ, СИЖУ, ПЛЫВУ, ИДУ, ШЕВЕЛИТЬ  УШАМИ, ГЛЯЖУ,
ЛЬВЁНОК, КРОКОДИЛ, НОСОРОГ.

Учитель раздает текст и включает мультфильм,  который показывает по частям. 
Ученики слушают песненку черепахи. 
Они должны заполнить пропущенные слова. После каждой паузы нужно проверить правильно ли выполнили ученики задание. 
·Пауза 1.                1:27
Я на солнышке  _________________.
Я на ________________   гляжу.
Всё лежу и лежу, 
И на солнышко ___________. 
·Пауза 2.                  2:13
Носорог-рог-рог _____________, 
Крокодил-дил-дил ____________, 
Только _______  всё лежу 
И на солнышко ___________ . 
·Пауза 3.                2:40
Рядом львёночек лежит
И _____________  шевелит, 
Только я всё лежу
И на львёнка __ _____________. 
Выполните задание. Отметьте, чья это фраза? Кто это сказал?
 
N Фраза Автор Львёнок Черепаха   
1.А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львёнка, потому что глаза у неё были закрыты от удовольствия. 
  
2.«Ну, как же я буду петь лежу, если я сижу?»
  
3.«Не сижу, а лежу!»
  
4.«Нет, сплю я лёжа. Но, когда я сплю, я же не пою!»
  
5.«Ну ты же лежал, когда подкрался ко мне».
  
6.«А ты ляг, и тогда все будет правильно”.   
7.«Конечно. Приходи завтра!»
  
8. Жил в Африке львёнок. Звали его РРРРРРРРР-мяу…   
9.«Ой, какая красивая  песня! Ну, просто замечательная песня!»
  
10.«А я не люблю лежать. Я люблю бегать. Ну, в крайнем случае, сидеть.»
 
Учитель  раздает текст диалога на карточках. Ученики  должны найти правильную последовательность. 
«И все-таки надо петь лежу! Это же я придумала.»
«Ну, как же  я буду петь лежу, если я сижу?»
«А ты ляг, и тогда все будет правильно. Ты будет лежать и петь. .. Только я всё лежу». 
«А я не люблю лежать. Я люблю бегать. Ну, в крайнем случае, сидеть.»
«Ну ты же лежал, когда подкрался ко мне.»
«Я лежал только для того, чтобы подслушать песню. Я лежу только в особенных случаях».
«Ну,  а как же ты спишь? Сидя что ли?»  
«Нет, сплю я лёжа. Но, когда я сплю, я же не пою!»
«А ты представь себе, что спишь и поёшь!»
«Попробую! Давай начнем сначала!»» 
Караоке 
http://www.karaoke.ru/catalog/song/23761/
Полный текст мультфильма.
Жил в Африке львёнок. Звали его РРРРРРРРР-мяу…
И вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил БОЛЬШУЮ ЧЕРЕПАХУ.
Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку. 
Я на солнышке лежу.
Я на солнышко гляжу.
Всё лежу и лежу, 
И на солнышко гляжу. 
« Какая хорошая песенка! Я подойду поближе….» И он подошел поближе. А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львёнка, потому что глаза у неё были закрыты от удовольствия. 
Носорог-рог-рог идёт, 
Крокодил-дил-дил плывёт, 
Только я все лежу 
И на солнышко гляжу. 
Львенок подкрался совсем близко, лёг на песок  радом с черепахой и поднял одно ухо. 
«Ну, да! Чтобы лучше слышать!»
Рядом львёночек лежит 
И ушами шевелит, 
Только я всё лежу
 И на львёнка не гляжу. 
Только я всё лежу 
И на львёнка не гляжу.
Черепаха допела песню и открыла глаза. 
« Здравствуй! Я большая черепаха. А ты кто?»
«Я львёнок РРРРРР-мяу.  Мне очень нравится твоя песенка».
Я на солнышке сижу.
Я на солнышко гляжу.
Всё сижу и сижу, 
И на солнышко гляжу. 
«Не сижу, а лежу!»
«Это ты лежишь, а я сижу!» 
Носорог-рог-рог идёт.
Крокодил-дил-дил плывёт.
Только я все сижу 
И на солнышко гляжу. 
«И все-таки надо петь лежу! Это же я придумала».
«Ну, как же  я буду петь лежу, если я сижу?»
«А ты ляг, и тогда все будет правильно. Ты будешь лежать и петь. Только я всё лежу». 
«А я не люблю лежать. Я люблю бегать. Ну, в крайнем случае, сидеть».
«Ну ты же лежал, когда подкрался ко мне».
«Я лежал только для того, чтобы подслушать песню. Я лежу только в особенных случаях».
« Ну, а как же ты спишь? Сидя что ли?»  
« Нет, сплю я лёжа. Но, когда я сплю, я же не пою!»
«А ты представь себе, что спишь и поёшь!»
«Попробую! Давай начнем сначала!»» 
Я на солнышке лежу.
Я на солнышко гляжу.
Всё лежу и лежу.
И на солнышко гляжу. 
« И все-таки это не по-правде.  Я сплю с закрытыми глазамии, значит, солнышко видеть не могу!
«А ты открой глаза и представь себе , что спишь с открытыми глазами».
Носорог-рог-рог идёт.
Крокодил-дил-дил плывёт.
Только я все лежу 
И на солнышко гляжу. 
«А теперь ты пой одна. Ведь я не могу   петь сам про себя!»
Рядом львёночек лежит 
И ушами шевелит, 
Только я всё лежу
 И на львёнка не гляжу. 
Только я всё лежу 
И на львёнка не гляжу.
« Ой, какая красивая  песня! Ну, просто замечательная песня!»
« А теперь покатай меня, а?»
Когда солнышко закатилась, они расстались.  
«До свидания,БОЛЬШАЯ ЧЕРЕПАХА.  А ты придумаешь завтра новую песню?»
«Конечно. Приходи завтра!»
«Хорошо, до завтра!»
Носорог-рог-рог идёт. 
Крокодил-дил-дил плывёт.
Он шел и по дороге все  времядумал:  « Ну, как же это все-таки можно спать с открытыми глазами и в то же время ещё и петь песню! Не понимаю!»
Только я все лежу 
И на солнышко гляжу. 

კომენტარები

comments