მასწავლებლის გზამკვლევი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრმა რვა საგანში შექმნა
გზამკვლევი მასწვლებლებისათვის
(I-VI კლასები),
2011-2016 წლების სასწავლო გეგმის მიხედვით. ამ სტატიაში მიმოვიხილავთ სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების გზამკვლევს.
გზამკვლევი დაწყებითი კლასების სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების მასწავლებლებისთვისაა განკუთვნილი და საგნობრივი პროგრამის დამხმარე რესურსს
წარმოადგენს. იგი არა მარტო ხელს უწყობს მასწავლებელს, უკეთ გაერკვეს პროგრამის მიზნებსა
და მოთხოვნებში და მიაღწიოს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ შედეგებს, არამედ
აგრეთვე სთავაზობს მას სასარგებლო რჩევებს მეთოდიკის სფეროდან, აქტივობების ფართო სპექტრს,
პრაქტიკული საქმიანობისთვის აუცილებელ ცნობებს სხვადასხვა მხატვრული ტექნიკისა და პროცედურების,
მასალებისა და იარაღების შესახებ, ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის შესახებ, სპეციალური
ლიტერატურისა და საიტების ჩამონათვალსა და ვიზუალურ მასალებს, რომელთა ნაწილიც DVD -ზეა განთავსებული და დართული აქვს გზამკვლევს.

 

ვრცლად 

კომენტარები

comments