რატომ უნდა ვიცოდეთ ფიზიკა

ამოცანა 1 (3). გვაქვს სხვადასხვა ფორმის (საოჯახო) ჭურჭელი. ვიპოვოთ მისი მოცულობა.

მათემატიკის მეთოდი. თუ ჭურჭელს აქვს რომელიმე წესიერი სივრცითი გეომეტრიული ფიგურის ფორმა, მაშინ მისი მოცულობის გაგება შესაძლებელია მეტრული გაზომვებით.

იხილეთ სტატაია ვრცლად :

რატომ უნდა ვიცოდე ფიზიკა

კომენტარები

comments