ნინო ლაბარტყავა – როგორ შევადგინოთ პედაგოგიური ტესტები

შეფასება სწავლების პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. სწავლების პროცესში მასწავლებლებს შეფასების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება უხდებათ, მათ შორის ტესტის, რომლის შემუშავებას, გამოყენებას და შედეგების სწორ ინტერპრეტაციას გარკვეული გამოცდილება სჭირდება. სტატიაში გაგაცნობთ პედაგოგიური ტესტის შედგენისთვის საჭირო რეკომენდაციებს.

ვრცლად 

კომენტარები

comments