უკუკავშირის მეთოდები(მესამე ნაწილი)

წინა ორ მასალაში ჩვენ გაგაცანით უკუკავშირის მეთოდები, რომელთა გამოყენება რეკომენდებულია სამუშაოს საწყის ეტაპზე და მისი მიმდინარეობისას. ამჯერად კი ვისაუბრებთ უკუკავშირის იმ მეთოდებზე, რომლებსაც მასწავლებლები წარმატებით იყენებენ სამუშაოს/სასწავლო პროცესის/თემის/პროექტის და სხვ. დასასრულს. ამ ეტაპზე უკუკავშირის მეთოდების გამოყენება და მათი ანალიზი მასწავლებელს ეხმარება, უფრო ეფექტიანად დაგეგმოს ახალი სამუშაო, მუშაობის პროცესში გამოვლენილი სუსტი მხარეები ახალ სასწავლო წელს, ახალ თემასა თუ პროექტზე მუშაობისას გამოასწოროს, ხოლო ძლიერი კვლავ გააძლიეროს და დანერგოს.

 ვრცლად

კომენტარები

comments