ვიქტორინის გამოყენება სასწავლო პროცესში

წიგნი ,,ჯადოქრის ქუდი’’ ტუვე იანსონს ეკუთვნის, რომელიც ილუსტრაციებითა და სათავგადასავლო ამბებითაა სავსე. თუ თქვენ გადაფურცლავთ მის გვერდებს, შეიტყობთ ძალზედ უცნაურსა და ამავდროულად საინტერესო ამბებს მუმინების ხეობის შესახებ, სადაც ყოველი დღე თავგადასავალია! დიახ, თავგადასავალი, რადგან შესაძლებელია მუმინტროლი მოულოდნელად ღრუბლად გადაიქცეს ან თუნდაც საფრთხობელად! ერთ დღეს აღმოაჩინოს რომ უკაცრიელ კუნძულზეა და ეს ყველაფერი ერთი ჯადოქრის ქუდის დამსახურებაა, რომელიც მუმინტროლმა, სნუსმუმრიკმა და სნიფმა იპოვეს. კითხვის დროს ალბათ ფიქრობდით, რა რთული სახელები აქვთ მუმინების ხეობის მცხოვრებლებს, მაგრამ აქვე გიპასუხებთ, რომ ეს სახელები და მათი უცნაური ამბები ძალიან მოსწონთ ბავშვებს.

წლის განმავლობაში წაკითხულ წიგნებთა რიცხვს, ზაფხულში საკითხავიც მივუმატეთ. ხმათა უმრავლესობით ტუვე იანსონის ,,ჯადოქრის ქუდმა“ გაიმარჯვა. მოსწავლეები რომ წიგნის საკითხავად განმეწყო, გადავწყვიტე, მათთვის შემეთავაზებინა ვიქტორინა. მოსწავლეებს ვუთხარი, რომ ზაფხულის არდადეგების შემდეგ წაკითხული წიგნის განხილვის ერთ-ერთი ფორმა ვიქტორინა იქნებოდა. ასეც  მოვიქეცით.

ვიქტორინის ფორმატი იყო შემდეგი:

 • Power Point-ში ავაწყვე ვიქტორინა, რომელიც შედგებოდა კითხვებისა და სავარაუდო პასუხებისგან. კითხვები იყო როგორც დეტალური, ასევე ზოგადი ხასიათის;
 • შევადგინე ვიქტორინის შეფასების რუბრიკა, რომელიც გავაცანი მოსწავლეებს;
 • შევარჩიე ჟიურის წევრები შეფასების რუბრიკის გამოსაყენებლად;
 • მოსწავლეები დავყავი ჯგუფებად;
 • პროექტორის საშუალების მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდათ, წაეკითხათ და ასევე ჩემგან მოესმინათ შეკითხვები. მათ მიერ გაცემულ პასუხებს ჟიურის წევრები აფასებდნენ შეფასების რუბრიკის მიხედვით.

ვიქტორინის განმავლობაში მოსწავლეებმა მოახდინეს წაკითხული ტექსტის ანალიზი. გაიხსენეს ზაფხულში წაკითხული წიგნი, მოახდინეს მიღებული ცოდნის ტრანსფერი. კითხვების გარკვეული ნაწილი ისეთ დეტალებს ეხებოდა, რომლებზე სწორი პასუხიც მაძლევდა იმის საშუალებას, შემეფასებინა, რამდენად გააზრებულად ჰქონდათ მოსწავლეებს წიგნი წაკითხული.

ვიქტორინამ მომცა იმის საშუალება, რომ კითხვის პროცესი მოსწავლეთათვის უფრო საინტერესო გამეხადა, აგრეთვე წიგნის შეჯამების ერთ-ერთი ფორმა მათთვის განსხვავებული და საინტერესო ყოფილიყო.

 

ვიქტორინა სხვადასხვა საგანში

აუცილებელი არ არის სემესტრის ან წლის ბოლოს ჩავატაროთ ზეიმი, რომელიც ზოგიერთ მოსწავლეს მაინცდამაინც არ უყვარს. შეგვიძლია სემესტრი შევაჯამოთ არა სპექტაკლების დადგმითა და ლექსების წარმოთქმით, არამედ შეძენილი ცოდნის დემონსტრირებით.

აქედან გამომდინარე ვიყენებ შემაჯამებელ ვიქტორინას, რომელიც შედგება რამდენიმე საგნისგან. ეს არის ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება – საგნები რომლებსაც ვასწავლი, თუმცა შეგვიძლია ჩავრთოთ სხვა საგნის მასწავლებლებიც, თუ მათ ამის სურვილი ექნებათ.

 • თითოეულ საგანში დგება სამი კატეგორიის კითხვებს. მარტივს, საშუალოსა და ძლიერს;
 • ვიქტორინას ვყოფ სამ ნაწილად. პირველი, მეორე და მესამე ტური;
 • ჯგუფებს ვაკომპლექტებ ისე, რომ თითოეულს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს. (ანუ ყველა ჯგუფშია საშუალო და მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები);
 • თითოეულ ტურში, თითო საგანში მოცემულია ათი შეკითხვა. მოსწავლეების შეფასება ხდება წინასწარ შედგენილი შეფასების რუბრიკით, რომელიც ჟიურის წევრებს სწორ პასუხებთან ერთად აქვთ;
 • თითოეული შეკითხვა ფასდება სხვადასხვა ქულით, რაც კითხვასთან ერთად გამოდის მონიტორზე;
 • მოსწავლეები წერენ სწორ პასუხს, რომელსაც ისინი დანიშნულ დროში (2 წთ.) პასუხობენ და მიაქვთ ჟიურის წევრებთან;
 • თითოეული ტურის შემდეგ ჟიური აცხადებს გუნდების მიერ დაგროვილ ქულებს;
 • საბოლოოდ გამოვლინდება ერთი გუნდი, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას, ანუ სწორ პასუხს დააგროვებს.

მოსწავლეებისთვის ვიქტორინა არის ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელიც მათ ნასწავლი ცოდნის გამეორებასა და გახსენებას უწყობს ხელს.

ჩემთვის ვიქტორინა არის ერთ-ერთი იმ აქტივობათაგანი, რომელიც ყველაზე კარგად მეხმარება შესწავლილი მასალის გამოვლენა, გახსენებასა თუ გამოყენებაში.

კომენტარები

comments