საშინაო დავალების როგორც დადებითი  ისე ნეგატიური ეფექტები

საშინაო დავალება მოსწავლეებს ეხმარება იმის გაცნობიერებაში, რომ სწავლა სკოლის გარეთაც გრძელდება. ის აუმჯობესებს დამოუკიდებლად მუშაობის უნარებს. ასევე იძლევა შესაძლებლობას, რომ მშობლებს, უფრო მკაფიო წარმოდგენა ჰქონდეთ შვილების აკადემიურ მიღწევაზე.

 

საშინაო დავალებას აქვს ნეგატიური ეფექტებიც. მკვლევრების აზრით, საშინაო დავალება შეიძლება გახდეს მომაბეზრებელი, შეზღუდოს დასვენებისთვის განკუთვნილი დრო. შესაძლებელია მშობლები ზედმეტად ჩაერიონ სწავლის პროცესში.

 

სამეცნიერო ლიტერატურიდან ვიგებთ, რომ საშინაო დავალების ეფექტები განსხვავდება სწავლის საფეხურის მიხედვით – ეფექტი უფრო მაღალია საბაზო და საშუალო საფეხურებზე, ვიდრე დაწყებით საფეხურზე. ეს ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მოტივირებულია მოსწავლე მის შესასრულებლად. თუ მოსწავლე ჩარ­თუ­ლია სწავ­ლის პრო­ცეს­ში, ის ზრუ­ნავს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი დავა­ლე­ბის ხა­რის­ზე. სხვა შემთხვევაში კი მას დაბალი ინტერესი და ნაკლები ძალისხმევის გამოვლენის სურვილი უჩნდება.

 

საშინაო დავალების ეფექტურობასთან დაკავშირებით უამრავი კვლევა ჩატარებულა. (მაგალითად: Cooper, 1989; Cooper & Valentine, 2001; Trautwein, Koller, Schmitz, & Baumer, 2002; Dettmers,  Trautwein, & Ludtke, 2009).   ეს კვლევები აჩვენებს, რომ იმ სტუდენტთა ჯგუფი, რომელსაც საშინაო დავალება რეგულარულად აქვს შესასრულებელი, უფრო მაღალ აკადემიურ შედეგებს აჩვენებს, ვიდრე ის ჯგუფი, რომელიც საშინაო დავალებას არ ასრულებს. რეგულარული საშინაო დავალებისგან მოსწავლეები მეტ სარგებელს იღებენ, რადგან მათი შესრულების პროცესში ახალ საკითხებში ვარჯიშობენ, იმეორებენ განვლილ მასალას.

 

საშინაო დავალება მოსწავლეებს გარკვეულწილად სწავლის სიყვარულისკენაც უბიძგებს. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორად შერჩეული საშინაო დავალების მიცემა მოსწავლეებისთვის, რათა თავიდან ავირიდოთ სწავლის ინტერესის დაკარგვა, სიყვარულის ნაკლებობა, მოტივაციის დაქვეითება და ა.შ.

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: Cooper, H.M., Robinson, J.C.,& Patall, E.A.(2006). Does homework improve academic achievement?

 

 

 

კომენტარები

comments