კვირა, აპრილი 2, 2023
2 აპრილი, კვირა, 2023

მსოფლიო კულტურისა და რელიგიის შემეცნება და კრიტიკული გააზრება

საგანმანათლებლო პროცესში ყოველ დროსა და სივრცეში მნიშვნელოვანია კულტურისა და რელიგიის ღირებულებები და მათი თანაარსებობის საკითხი. კულტურა და რელიგია ადამიანის ყოფის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენი ცოდნა, შეხედულებები, დამოკიდებულებები დიდწილად სწორედ მათით არის განპირობებული. ამ ორი დარგის პრიორიტეტები ხელოვნების მასწავლებელთა სასწავლო მიზნების გამჭოლი თემებია. ვინაიდან მოსწავლეები დაწყებითი საფეხურზევე ეცნობიან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიასა და კულტურას საგაკვეთილო ფორმატი კი ამ საკითხის სრულად ათვისების საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ გადავწყვიტე დამეგეგმა და განმეხორციელებინა ისეთი აქტივობები, რომლებითაც მოსწავლეები არასაგაკვეთილო პროცესი ინტერესდებოდნენ, რაც მე, როგორც პედაგოგს მომცემდა საშუალებას, ხელი შემეწყო მოსწავლეებში მსოფლიო კულტურისა და რელიგიის შემეცნების, კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბებაში.  

ჩემი მიზანი იყო:

  •  გამეცნო მოსწავლეებისათვის კულტურისა და რელიგიის სხვადასხვა მიმდინარეობების დამოკიდებულება ხელოვნებასთან, რელიგიათაშორისი ურთიერთობები, რათა მოსწავლეებს შეძლებოდათ კულტურისა და მსოფლიოს რელიგიის შემეცნება და მისი კრიტიკული გააზრება;
  • ჩამომეყალიბებინა კულტურისა და რელიგიის მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება, რადგან მრავალფეროვან გარემოში წარმატებული ორიენტაციისთვის აუცილებელია კომუნიკაციისა და ტოლერატობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

მიზნის განსახორციელბელად საწყის ეტაპზე ჩავატარე კვლევა, რამდენად იცნობდნენ მოსწავლეები სხვადასხვა კულტურისა და რელიგიის ისტორიას, რამდენად აისახებოდა ის ხელოვნების სხვადასხვა დარგში, რა დამოკიდებულება ჰქონდათ მოსწავლეებს რელიგიათაშორის ურთიერთობებზე. კვლევის შედეგების შემდეგ გავაკეთე ანალიზი, სადაც გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეები არ იცნობდნენ ან ნაწილობრივ იცნობდნენ სხვადასხვა რელიგიას და ამ საკითხზე საუბრები აუცილებელი იყო. ამისთვის დავგეგმე და განვახორციელე აქტივობები:

  • საკლასო მსჯელობა საკითხზე: გლობალური პრობლემების ერთობლივი გადაჭრისას რატომ უნდა გავითვალისწინოთ კულტურათაშორისი და რელიგიათაშორისი განსხვავებები?
  • მხატვრული ფილმების ჩვენება და ანალიზი. (დიდი ბრიტანეთისა და აშშ ერთობლივი მხატვრული ფილმი,, ბიჭი ზოლიან პიჟამაში“ – და რეჟისორ პაველ ლუგინის ფილმი ,,კუნძული“ . http://adjara.com/Movie/main?id=2394);
  • მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა თემაზე ,,რელიგია და კულტურა ხელოვნებაში’’;
  • საუბრები მოწვეულ სტუმრებთან თემაზე: ,,კულტურასა და რელიგიას შორის ურთიერთობა“;
  • დისკუსია თემაზე: არის თუ არა ადამიანის ურთიერთობის განმსაზღვრელი რელიგიური ნიშანი;
  • ხელოვნების მუზეუმში სასწავლო ექსკურსიის შემდეგ ცნობილ ექსპონატებზე მსჯელობა და დისკუსია თემაზე ,,ხელოვნების ნიმუში თუ წმინდა რელიქვია?!“

უნდა აღინიშნოს, რომ განხორციელებული აქტივობების შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ მსჯელობა რელიგიისა და კულტურათაშორის ურთიერთობაზე, მსჯელობენ მაგიისა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხზე. აკეთებენ დასკვენებს, რომ დღევანდელ გლობალურ მსოფლიოში მნიშვნელობა ენიჭება განსხვავებულ რელიგიათა თანაარსებობას, ტოლერანტობასა და ურთიერთგაგებას, რაც ხელს უწყობს დემოკრატიული პრინციპების დანერგვასა და შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების განვითარებას.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. რელიგიების ისტორია. თ თათარაშვილი
  2. ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი პროგრამა. ისტორია

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

მარტის ამბებიდან 

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი