სამუზეუმო ექსპონატების გამოყენება სასწავლო პროცესში

არაფორმალურ გარემოში  გაკვეთილის ჩატარება ახალისებს სასწავლო პროცესს და   მრავალფეროვანს ხდის მას.  მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება     იმ  აქტივობების სახით, რომელსაც ვიყენებ ჩემი მოსწავლეების მუზეუმში  წაყვანამდე, მუზეუმში ყოფნისას და  შემდეგ.

მუზეუმში წასვლამდე შესასრულებელი აქტივობა: 

  აქტივობა – რა იცით  და  გსმენიათ  მუზეუმის შესახებ?

საქართველოსა  და მსოფლიო მუზეუმების შესახებ  ვარაუდების და მოსაზრებების  გამოთქმა და ფლიფჩატზე  დაფიქსირება.

აქტივობა – ფილმის ჩვენება

მოსწავლეებს წინასწარ ვაჩვენებ დოკუმენტურ ფილმს, რაც  მათ მუზეუმში აქტიურ  დამთვალიერებლად ყოფნაში დაეხმარება.

მუზეუმში შესასრულებელი აქტივობები:

   აქტივობა- პრეზენტაცია  – მოკლე  ექსკურსი მუზეუმის  ხელოვნების  საგანძურში. მუზეუმის თანამშრომელი აწვდის  მოსწავლეებს საინტერესო და მოტივაციის  მომცემ ინფორმაციას მუზეუმში დაცული ექსპონატების შესახებ და უტარებს მინი ლექციას. კერძოდ,    გამოყენებითი  ხელოვნების  ადრეული  ნიმუშების  შესახებ,  ესაუბრება  ხეზე  და  ქვაზე  კვეთის  ორიგინალურ ორნამენტულ ნიმუშებზე,  რომელიც აჭარის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი.

   აქტივობა – ნანახი ფილმის განხილვა:

მოსწავლეები   მინი ლექციით მიღებულ ცოდნას  და მუზეუმში  ნანახ ექსპონატებს უკავშირებენ დოკუმენტური ფილმის სიუჟეტს და ინტერაქტიური მსჯელობის საფუძველზე  უსვამენ კითხვებს  მუზეუმის თანამშრომელს.

მუზეუმიდან დაბრუნების შემდეგ შესასრულებელი აქტივობები:

  ქტივობა  — კითხვა-პასუხი

მოსწავლეებს ვყოფ წყვილებად_ შეკითხვის ავტორი  და მოპასუხე. წყვილები მუშაობენ კითხვებაზე და პასუხებზე.  კითხვა-პასუხის „გათამაშებისას ხდება ლექციაზე მიღებული ცოდნის რეფლექსია.     წყვილები ერთმანეთს აფასებენ აზრის გადმოცემის მიხედვით, ხდება  კონსტრუქტივისტული უკუკავშირი.

 აქტივობა —  ჯგუფური მუშაობა.

იმუშავებს სამი ჯგუფი—ინდივიდუალური დავალებები ჯგუფებისათვის:

პირველი ჯგუფირა იცით თაღოვანი ხიდების შესახებ? არქიტექტორი რომ იყოთ ,ააგებდით თუ არა ასეთ ხიდებს და როგორი ორნამენტებით დაამშვენებდით? (საუბარი და ჩანახატის გაკეთება).

მეორე ჯგუფი-–რა  სახის წნულ ნაკეთობებს ხედავთ დარბაზში?  შეგიძლიათ მათი დასახელება? გამოიყენება თუ არა ისინი დღეს?  შექმენით თქვენეული ორნამენტებით  წნული ნაკეთობების ჩანახატი.

მესამე ჯგუფი-დაათვალიერეთ ხეზე კვეთის ნიმუშები, დააკვირდით მათ ორნამენტებს, მოძებნეთ ჯვრის ორნამენტები და ჩახატეთ რომელიმე მათგანი.

ჯგუფების პრეზენტაცია, ნამუშევრების თვალსაჩინოდ გამოფენა საგამოფენო დარბაზში.

 აქტივობა  — პრაქტიკული დავალების შესრულება

მოსწავლეთა ჯგუფებს ვურიგებ სხვადასხვა ნივთს  (ხის ფირფიტები, ღილები, კაკალი, თხილი, სხვადასხვა ზომის და ფორმის ქვა)  და ვაძლევ ინსტრუქციას_ შენ შეგიძლია მოხატო ნივთი და აქციო ის სამკაულად…

   აქტივობა — შეფასების რუბრიკა

– რა გავიგეთ ახალი დღეს?

– რა „აღმოვაჩინე“  ჩვენი აქტიურობით? –

რით იყო განსხვავებული დღევანდელი გაკვეთილი?

ამ  აქტივობებმა  მოსწავლეებს საშუალება მისცა ემსჯელათ მეტად აქტუალური თემის შესახებ.  სწორად გათვლილმა და განაწილებულმა დრომ, აგრეთვე მოსწავლეთა ორგანიზებულობამ და მონდომებამ, მოსწავლეთა მობილიზებამ და ოპერატიულობამ  განაპირობა  გაკვეთილის  გეგმის განსაზღვრული აქტივობების  სრულყოფილად განხორციელება.     გაკვეთილზე  გამოყენებული  სტრატეგიები  აღმოჩნდა  სწორად შერჩეული,  რადგან  უზრუნველყო  მოსწავლეთა მაღალი მოტივაცია და დადებითად იმოქმედა  მათ  პროდუქტიულ  ინტერაქციაზე.  მოსწავლეებმა  ჩატარებული გაკვეთილით  მიიღეს ცოდნა მუზეუმის  ისტორიული და ფუნქციონალური დანიშნულების  შესახებ. გამოუმუშავდათ  წარმოსახვის,  ფანტაზიისა და კრიტიკული აზროვნების  უნარი; საკუთარი ნამუშევრის წარდგენის უნარი;  განუვითარდათ ორნამენტის ძირითადი პრინციპების, მოტივების, კომპოზიციის, ანალიზის უნარი.  გამოუმუშავდათ  ორნამენტის სხვადასხვა პრინციპით შექმნის  უნარ-ჩვევა;  შევეცადე  გაკვეთილზე  ჩემსა და მოსწავლეებს  შორის  ყოფილიყო  კეთილგანწყობილი  და  თანასწორობაზე  აგებული ურთიერთობა.  სასწავლო  რესურსი და თვალსაჩინოება იყო  მიზნობრივად  შექმნილი და მოსწავლეებისათვის  მისაწვდომი. გაკვეთილის  ეფექტური  და მიზნობრივი  დაგეგმვით მოსწავლეებმა  თანმიმდევრულად  იმუშავეს  საგაკვეთილო მასალაზე  და  წარმატებულად შეასრულეს  დავალებები.

კომენტარები

comments