ფიზიკის  ამოცანები, როგორც სწავლებისა და აღზრდის საშუალება

ფიზიკის მეცადინეობისას აღძრული ყველა საკითხი მოსწავლეთათვის არსებითად ამოცანას წარმოადგენს, ამოცანების ამოხსნა კი ფიზიკის სწავლების განუყოფელი ნაწილია. შეიძლება ითქვას, რომ სწორი აზროვნება, „მუდამ  ამოცანების ამოხსნას“ ნიშნავს. ამოცანების ამოხსნის ცალკეული მხარის ცოდნა და მუშაობაში გათვალისწინება აუცილებელია ამოცანების მიზნობრივად სწორი შერჩევისა და გამოყენებისთვის. ფიზიკის  სწავლების თეორია ამოცანების დიდაქტიკურ ღირებულებას შემდეგში ხედავს|:

 

ვრცლად

ფიზიკა-აღზრდა

კომენტარები

comments