შაბათი, თებერვალი 4, 2023
4 თებერვალი, შაბათი, 2023

როგორ შევქმნათ დემოკრატიული გარემო სკოლაში

კითხვები დასაფიქრებლად

 

დემოკრატიული გარემოს შექმნა მნიშვნელოვანია არამარტო კლასისთვის, არამედ მთლიანად სკოლისთვის. ამ საქმეში ძირითადი როლი სკოლაში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ენიჭება.

ევროპის საბჭოს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოს „სკოლების დემოკრატიული მართვა” მიხედვით, სკოლაში დემოკრატიული გარემოს შექმნისთვის აუცილებელია შემდეგ 4 ძირითად მიმართულებაზე მუშაობა:

  1. სკოლის მართვა, ლიდერობა და საჯარო პასუხისმგებლობა;
  2. ღირებულებებზე დაფუძნებული სწავლება;
  3. თანამშრომლობა, კომუნიკაცია და ჩართულობა;
  4. მოსწავლეთა დისციპლინა.

 

სტატიაში პასუხების ნაცვლად კითხვებს შეხვდებით, რადგან ამ შემთხვევაში შესაძლოა კითხვების დასმა და დაფიქრება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე წინასწარ მომზადებული პასუხები.

სკოლის მართვა, ლიდერობა და საჯარო პასუხისმგებლობა

ხელისუფლების ორგანოები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სკოლის საბჭოები, მოსწავლეები და მშობლები, ასევე ადგილობრივი საზოგადოება დაინტერესებულია სკოლის დირექტორის საქმიანობით და მას აკისრებს პასუხისმგებლობას. როგორ პასუხობს ამ გამოწვევას სკოლის ლიდერი? როგორია მისი მართვის სტილი? მისი ლიდერობა ემყარება კონსენსუსს და ნდობას, თუ ხასიათდება უნდობლობითა და მეტოქეობით? როგორ არის გადანაწილებული სკოლაში პასუხისგებლობები? განსხვავებულობას და მრავალფეროვნებას  სკოლის ლიდერი ახალისებს თუ ხელს უშლის? როგორ წარმოაჩენს სკოლა თავის პასუხისმგებლობას სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მიმართ?

ღირებულებებზე დაფუძნებული სწავლება

როგორ წარმოჩინდება სკოლაში ისეთი ღირებულებები როგორიცაა დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და განსხვავებულობისადმი პატივისცემა? ეფუძნება თუ არა სასწავლო პროცესი დემოკრატიულ ღირებულებებს და ადამიანის უფლებებს?

თანამშრომლობა, კომუნიკაცია და ჩართულობა

სკოლა არ არის საზოგადოებისაგან განცალკევებული. ის საზოგადოების ნაწილია. კომუნიკაციის როგორი ფორმაა მიღებული სკოლაში? როგორ ურთიერთობს სკოლა საზოგადოებასთან? სკოლა უფრო მეტად ემსგავსება ჩაკეტილ დაწესებულებას, თუ მისი კარი ღია არის ჩართულობისა და დისკუსიისთვის? რა არის სკოლის მისია? რამდენად მონდომებულია სკოლა, რომ პრაქტიკაში განახორციელოს მიზნები, როდესაც ის სკოლის შიდა და გარე საზოგადოებასთან ურთიერთობს?

 

მოსწავლეთა დისციპლინა

 

სკოლაში მრავალი ადამიანია დასაქმებული და მრავალი მოსწავლე იღებს განათლებას. რა საშუალებებს იყენებს სკოლა იმისთვის, რომ არსებობდეს დისციპლინა? რატომ ემორჩილებიან მოსწავლეები დისციპლინურ წესებს ან რატომ ეწინააღმდეგებიან მათ?

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი