ფარდობითობის სპეციალური თეორია

მეცხრამეტე საუკუნის ბოლო და მეოცე საუკუნის დასაწყისი აღინიშნა გარკვეული სირთულეებით, რომლებიც დაკავშირებული იყო ახალი ექსპერიმენტული მონაცემების ახსნასთან. კლასიკური თეორია ვერ ხსნიდა გარკვეულ მოვლენებს. ამან საბოლოო ჯამში ფიზიკოსები მიიყვანა ახალი კონცეფციების, ახალი თეორიის შექმნამდე. ამ დროს შეიქმნა ორი ახალი თეორია, რომელმაც შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები სამყაროს შესახებ. ესენია ფარდობითობის თეორია და კვანტური თეორია. წინამდებარე წერილში განვიხილავთ ამოცანებს ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ფარგლებში.

ვრცლად

ფარდობითობის თეორია

კომენტარები

comments