შესაძლებლობები მოხალისეებისთვის

 

თუ არდადეგებზე ვერსად მიდიხარ, არ იცი, ამდენი თავისუფალი დრო რაში დახარჯო ან გინდა, სასარგებლო საქმეს მოჰკიდო ხელი, გახდი მოხალისე.

რა არის მოხალისეობა?

მოხალისეობა საკუთარი სურვილით, მატერიალური დაინტერესების გარეშე განხორციელებული საქმიანობაა, რომელიც მიმართულია საზოგადოების სასიკეთოდ და სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად. მოხალისეობაა, მაგალითად, დანაგვიანებული გარემოს დასუფთავება, ზოოპარკში ცხოველთა მოვლაში დახმარება, სასწავლო დაწესებულებაში ადმინისტრაციულ საქმეებში დახმარება და სხვა.

ევროპასა და ამერიკაში დასაქმების დროს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ აპლიკანტის მოხალისეობრივ გამოცდილებას. აქ უამრავი ადამიანის რეზიუმეში ნახავთ ცალკე გრაფას საგანგებოდ მოხალისეობრივი საქმიანობისთვის.

რითია მოხალისეობა კარგი?

მოხალისეობრივი საქმიანობა მიმართულია არა თავად მოხალისის, არამედ სხვა პირის, პირთა ჯგუფის ან საზოგადოების სასარგებლოდ. ეს გახლავთ საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმის კეთება და აქტუალური სოციალური პრობლემების გადაჭრის მექანიზმი.

მოხალისეობრივი საქმიანობა შრომითი ურთიერთობა არ არის. მოხალისეობა სამოქალაქო აქტივობის ფორმაა, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ, მონაწილეობა მიიღოთ საზოგადოების განვითარების პროცესში.

მოხალისეობა თქვენი კეთილი ნების გამოვლენაა. ის შეიძლება განხორციელედეს მხოლოდ ნებაყოფლობით და არა იძულებით. მოხალისეობრივი საქმიანობა არ გულისხმობს სამართლებრივ ვალდებულებას და მისი განუხორციელებლობა იურიდიულ პასუხისმგებლობას არ იწვევს.

მოხალისეობა ადამიანის პირადი პოზიციის გამოხატულებაა, რომელიც განპირობებულია ჰუმანური და მოხალისეობრივი იდეალების გათვიცნობიერებით.

მოხალისეობის ცნების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი კრიტერიუმი ის გახლავთ, რომ მისი განხორციელებისთვის მოხალისე არ იღებს ფულად ან სხვა სახის ანაზღაურებას.

რა სარგებლობა მოაქვს თავად მოხალისისთვის მოხალისეობრივ საქმიანობას?

მოხალისის მოტივაციის ასამაღლებლად საკმარისია სამუშაოსგან მიღებული შემდეგი სარგებლობა: თავისუფალი დროს სასარგებლოდ გამოყენება, ინტერესთა ახალი სფეროს გაჩენა, ცოდნის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, საკუთარი ინიციატივების განხორციელება, სოციალური სარგებლიანობის შეგრძნება, ახალი ადამიანების გაცნობა, პროფესიული გამოცდილების შეძენა.

ბოლო დროს საზღვარგარეთ მოხალისეობა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. თანაც მოხალისეს კონკრეტული ორგანიზაცია საცხოვრებლისა და მგზავრობის ხარჯს უნაზღაურებს.

იმისთვის, რომ ევროპის რომელიმე ორგანიზაციამ მოხალისედ აგიყვანოთ და ზემოხსენებული ხარჯების დაფარვა შემოგთავაზოთ, დაგჭირდებათ უკვე არსებული მოხალისეობრივი გამოცდილება და სამოტივაციო წერილი, რატომ გსურთ ამ ორგანიზაციაში კონკრეტული საქმის კეთება.

სად ვიპოვოთ ორგანიზაცია, სადაც მოხალისედ ვიმუშავებთ?

თუ მოხალისეობრივი საქმიანობა საქართველოში გსურთ, შეგიძლიათ, საკუთარი შეხედულებისამებრ აირჩოთ კომპანია/ორგანიზაცია და თავად მიმართოთ მოხალისედ მიღების თაობაზე. ჩვეულებრივ, საქართველოში მოხალისეთა ვაკანსიებს იშვიათად აცხადებენ.

თუ საზღვარგარეთ გსურთ მოხალისეობა, ამ ბმულზე ბევრ წინადადებას იპოვით:

http://www.responsibletravel.com/holidays/volunteer-travel?gclid=CjwKEAjwqpK8BRD7ua-U0orrgkESJADlN3YBbjaNECCG4I2G71RuXknYTswvp6A5ADjgRyD43zIhKRoC6Lbw_wcB

წარმატებას გისურვებთ!

კომენტარები

comments