ცვლადი დენი

მიმდევრობით ერთმანეთთან  მიერთებული ინდუქციური კოჭა  და დამუხტული კონდენსატორი წარმოადგენს რხევით კონტურს – წრედს, რომელშიც აღიძვრება ელექტრომაგნიტური რხევები. რხევის დინამიურ განტოლებას აქვს შემდეგი სახე:

ცვლადი დენი

კომენტარები

comments