პარასკევი, ივნისი 14, 2024
14 ივნისი, პარასკევი, 2024

სტატისტიკა და ისტორია

ისტორიული მოვლენის
ანალიზი
სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით

XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ ნახევარში ისტორიული
მეცნიერება ძირითადად წარსული პოლიტიკური მოვლენების ანალიზს ემსახურებოდა. კვლევის
მეთოდები მონოდისციპლინური იყო და ნარატიული მასალისა და ისტორიული დოკუმენტების შესწავლაზე
გახლდათ დაფუძნებული. თანამედროვე ისტორიული მეცნიერება და კვლევა თვისებრივად განსხვავდება
წარსული გამოცდილებისგან. ისტორიის საგანს წარსული ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა ასპექტი
წარმოადგენს. რაც შეეხება თანამედროვე კვლევის მეთოდებს, ისინი მულტიდისციპლინურია
და სხვადასხვა მეცნიერების მიღწევებს იყენებს.

ამ მხრივ საინტერესოა ისტორიული კვლევისას სტატისტიკური
მონაცემების გამოყენება. ეს მეთოდი თავისუფლად შეიძლება დაინერგოს ჩვენს საგანმანათლებლო
სივრცეში. მით უმეტეს, რომ თანამედროვე სახელმძღვანელოები ამის შესაძლებლობას იძლევა.

გთავაზობთ II მსოფლიო ომის ზოგიერთ სტატისტიკურ მონაცემს,
რომელთა ანალიზიც ამ ისტორიული მოვლენის უკეთ გაგებაში დაგვეხმარება.

II მსოფლიო ომის ანალიზისთვის საჭიროა დავსვათ ისეთი
შეკითხვები, რომლებზე პასუხის გაცემაც განსაზღვრული დასკვნის გამოტანის საშუალებას
მოგვცემს. ამისთვის გთავაზობთ ცხრილის სახით წარმოდგენილ სტატისტიკურ მონაცემებსა და
თანდართულ შეკითხვებს.

 

II მსოფლიო ომი

 

ცხრილი1

მოკავშირე ქვეყნები და მათი ფინანსური ხარჯი

ქვეყანა

ომში
მონაწილეობის

წლები

მსხვერპლი
ბრძოლის ველზე

მსხვერპლი
მშვიდობიან მოსახლეობაში

ხარჯი
(მილიარდი დოლარი)

მსხვერპლი მოსახლეობის
ომამდელ რაოდენობასთან შეფარდებით

კანადა

1939 – 1945

39, 000

0

16

0, 3 %

საფრანგეთი

1939 – 1940

340, 000

470, 000

9

1, 9 %

დიდი ბრიტანეთი

1939 – 1945

326, 000

62, 000

120

0, 8 %

პოლონეთი

1939

850, 000

6, 000, 000

2

17, 2 %

სსრკ

1941 – 1945

13, 600, 000

7, 700, 000

192

10, 4 %

აშშ

1941 – 1945

295, 000

0

360

0, 4 %

ჩინეთი

1941 – 1945

1, 324, 000

10, 000, 000


2. 0 %

იუგოსლავია

1941

300, 000

1, 400, 000


10, 9 %

საბერძნეთი

1940 – 1941

350, 000

400, 000


7, 2 %

ჰოლანდია

1940

14, 000

236, 000ბელგია

1940

10, 000

75, 000


1. 1 %

ინდოეთი

1939 – 1945

36, 000

0


0, 01 %

ავსტრალია

1939 – 1945

29, 000

0


0, 2 %

ახალი ზელანდია

1939 – 1945

12, 000

0


0, 6 %

სამხრეთი აფრიკა

1939 – 1945

9, 000

0ნორვეგია

1940

5, 000

0


0, 3 %

დანია

1940

4, 000

0მთლიანად

 

25, 943, 000

26, 413, 000

6490,

 

 

ცხრილი2

მსხვერპლი და ფინანსური ხარჯი ფაშისტური ბლოკის ქვეყნებში

ქვეყანა

ომში
ყოფნის წლები

მსხვერპლი
ბრძოლის ველზე

მსხვერპლი
მშვიდობიან მოსახლეობაში

ხარჯი
(მილიარდი დოლარი)

%
ომამდელი მოსახლეობის

გერმანია

1939 – 1945

3, 250, 000

3, 810, 000

272

9, 5 %

იტალია

1940 – 1943

330, 000

80, 000

94

0, 9 %

იაპონია

1941 – 1945

1, 506, 000

300, 000

56

2, 7 %

ფინეთი

1941 – 1945

79, 000

0


2, 2 %

რუმინეთი

1939 – 1945

520, 000

465, 000


3, 4 %

მთლიანად

 

6, 396, 000

4, 855, 000

422

 

მასწავლებელთა
საყურადღებოდ:

გთავაზობთ იმ
ტიპის კითხვებს, რომლებზე პასუხის გაცემაც მხოლოდ ცხრილებში მოცემულ მონაცემებზე დაყრდნობითაა
შესაძლებელი. განზრახ არ ვსვამთ ისეთ კითხვებს, რომლებზე პასუხიც დამატებითი მასალის
ცოდნას მოითხოვს. ამ სტატიის გაცნობის შემდეგ მასწავლებლებს შეუძლიათ, ჩვენ მიერ შეთავაზებულ
კითხვებს დაამატონ საკუთარიც, ძირითადად – ღია.

 

კითხვები:

1. ჩამოწერეთ რიგითობის მიხედვით ომში მონაწილე ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე
მეტი და ყველაზე ნაკლები ხნის განმავლობაში მონაწილეობდნენ საომარ მოქმედებებში.

პასუხი:

ა) 7 წელი (1939-1945)
– კანადა, დიდი ბრიტანეთი, ინდოეთი, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთი აფრიკა, გერმანია,
რუმინეთი;

ბ) 5 წელი (1941-1945) – სსრკ, აშშ, ჩინეთი, იაპონია,
ფინეთი;

გ) 4 წელი (1940-1943) – იტალია;

დ) 2 წელი (1939-1940 და 1940-1941) – საფრანგეთი, საბერძნეთი;

ე) 1 წელი (1939; 1940; 1941) – პოლონეთი, ნორვეგია,
ჰოლანდია, ბელგია, იუგოსლავია, დანია.

 

2. ომის მონაწილე
რომელმა სამმა ქვეყანამ დაკარგა ყველაზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე?

პასუხი:

)
სსრკ-მა – 13, 600, 000;
)
გერმანიამ – 3, 250, 000;
)
იაპონიამ – 1, 506, 000.

 

3. ომის მონაწილე რომელმა სამმა ქვეყანამ
დაკარგა ყველაზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე?

პასუხი:

ა) ჩინეთმა – 10 მლნ; ბ) სსრკ-მა – 7, 7 მლნ; გ) პოლონეთმა
– 6 მლნ.

 

4. ომის მონაწილე რომელ სამ ქვეყანას ჰქონდა
ყველაზე მეტი დანაკარგი?

პასუხი:

ა) სსრკ-ს – 21.3 მლნ; ბ) ჩინეთს – 11,3 მლნ ; გ) გერმანია
– 7.06 მლნ.

 

5.ომის მონაწილე
რომელ სამ ქვეყანას ჰქონდა ყველაზე მეტი პროცენტული დანაკარგი?

პასუხი:

ა) პოლონეთს – 17,2%; ბ) იუგოსლავიას – 10,9%; გ) სსრკ-ს
– 10,4%.

 

6.ომის მონაწილე რომელ სამ ქვეყანას ჰქონდა ყველაზე
მეტი ხარჯი?

პასუხი:

ა) აშშ-ს – 360 მლრდ დოლარი; ბ) გერმანიას – 272 მლრდ
დოლარი; გ) სსრკ-ს – 192 მლრდ დოლარი.


კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

წლის ბოლოს

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“