კვირა, მარტი 3, 2024
3 მარტი, კვირა, 2024

ათი ბარათი გენდერული თანასწორობისთვის

მოსწავლეებს ხშირად ვუმეორებ, რომ სამყარო სავსეა ფართო შესაძლებლობებით. მთავარია, იყო ყურადღებით და აუცილებლად შეძლებ როგორც საკუთარი თავის განვითარებას, ასევე თემსა თუ ქვეყანაზე ზრუნვას. ყველა კლასში, სადაც ვასწავლი მუდმივად მყავს 2-3 „ჩასაფრებული“ ახალგაზრდა, რომლებიც ჩემთან ერთად თვალს ადევნებენ საგრანტო განაცხადებს, საინტერესო იდეებს და შემდეგ აზიარებენ სამოქალაქო კლუბის შეხვედრებზე. აღნიშნული შეხვედრები საგაკვეთილო პროცესის შემდეგ იმართება. სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე, მოსწავლემ მარნეულის ახალგაზრდული იდეის მიერ გამოცხადებული მცირე გრანტების კონკურსის შესახებ გაგვიზიარა ინფორმაცია. მალევე ჩამოყალიბდა საორგანიზაციო გუნდი. საბოლოოდ შევჯერდით, რომ ჩვენი მორიგი პროექტი გენდერულ თანასწორობას დაეთმობოდა.

ამ სტატიაში ჩემი მოსწავლეების მიერ განხორციელებული საინტერესო პროექტის შესახებ მოგიყვებით და გაგიზიარებთ მათ მიერ შექმნილ რესურსს.

 • იდეის არსი

ადამიანის უფლებები და მისი თავისუფლება თანამედროვე საზოგადოებაში ყველაზე მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს, რომელთა აღიარება და დაცვა დემოკრატიის ყველაზე დიდი მონაპოვარია, თუმცა, ქალთა უფლებების აღიარება და გენდერული თანასწორობის მიღწევა დღესაც პრობლემატურ საკითხად რჩება.

საკითხის პრობლემურობაზე მეტყველებს ისიც, რომ გენდერული თანასწორობა შეტანილია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში (მე-5 მიზანი).

ქვემო ქართლი, უშუალოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტი ამ თვალსაზრისით საკმაოდ პრობლემურია. აქ ხშირად ვაწყდებით გენდერულ სტერეოტიპებს, დისკრიმინაციას, უთანასწორობასა და ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებს.

ასეთი პრობლემების მიზეზებად მიგვაჩნია განათლება და ინფორმაციის სიმწირე. სწორედ ამიტომ, საინიციატივო გუნდმა გადავწყვიტეთ მოგვეფიქრებინა ინოვაციური პროექტი, რომლის განხორციელების შედეგად, ჩვენს თემში ამაღლდებოდა გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერება. სამოქალაქო კლუბის წევრების მიერ წარდგენილი ინიციატივა მოწონებულ იქნა მარნეულის ახალგაზრდული იდეის მიერ. ასე დაიბადა პროექტი „ათი ბარათი გენდერული თანასწორობისთვის“.

 • დაგეგმვა

ყველაზე შრომატევადი დაგეგმვის ეტაპი გამოდგა. აქტიური როლი კლუბის ექვსმა მოსწავლემ შეასრულა. მათ გადაინაწილეს სამუშაო და დაიწყეს ბარათებზე მუშაობა. სპეციალურად პროექტისთვის დაიწერა სცენარი და ორი სიტუაციური ამოცანა. მოსწავლეებმა შეაგროვეს თემში გავრცელებული სტერეოტიპები, შეადგინეს გენდერის თემაზე შექმნილი წიგნების ჩამონათვალი, შეისწავლეს საქართველოში ჩატარებული წარმატებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ქალებისა თუ კაცების გაძლიერებას ისახავდა და ა.შ.

ამავე პროექტის ფარგლებში, მარნეულის სხვა სკოლების მოსწავლეებისთვის გამოცხადდა სლოგანების კონკურსი. კონკურსის ფარგლებში შემოვიდა 25-მდე საინტერესო სლოგანი, რომელთაგან სამ გამარჯვებულს, გადაეცა ბიბლუსის ვაუჩერები და სერტიფიკატები.

 • შექმნილი პროდუქტი

საბოლოო ჯამში, სამთვიანი შრომის შედეგად შეიქმნა რესურსი, რომელში თავმოყრილი ინფორმაციაც მასწავლებელმა შეიძლება გამოიყენოს საკლასო ოთახში ან განმანათლებლებმა – ახალგაზრდულ ცენტრებში.

ათი სხვადასხვა თემატიკის ბარათი აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს:

 1. სიტუაციურ ამოცანებს უთანასწორო ანაზღაურებასთან დაკავშირებით;
 2. თემში/ქვეყანაში გავრცელებულ გენდერული სტერეოტიპებს;
 3. მინი-სპექტაკლის თეატრის სცენარს;
 4. წარმატებულ კამპანიებს კაცებისა და ქალების გაძლიერების მიმართულებით;
 5. ინფორმაციას წარმატებული გამომგონებელი და მეცნიერი ქალების შესახებ;
 6. ათი წიგნს გენდერულ თანასწორობაზე;
 7. გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით ჩატარებული სლოგანების კონკურსის შედეგებს;
 8. განსხვავებას სქესსა და გენდერს შორის;
 9. საქართველოში გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებულ არასახარბიელო სტატისტიკურ ინფორმაციას;
 10. რჩევებს, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი გენდერული თანასწორობის მისაღწევად და სივრცეს საკუთარი საპროექტო იდეებისთვის.

თითოეულ ბარათს თან ერთვის სადისკუსიო კითხვები. აღნიშნული მეთოდი უზრუნველყოფს ინტერაქციას ბარათების გამოყენების დროს.

 • პრეზენტაციები მარნეულის მუნიციპალიტეტში

ჩვენი მიზანი – შეგვექმნა რესურსი, რომელსაც მრავალჯერადი გამოყენება ექნებოდა, მიღწეულ იქნა. პროექტის დასკვნითი ეტაპი ბარათების პრეზენტაცია თემში გავრცელება იყო. ჩვენმა გუნდმა დაგეგმა ოთხი ღონისძიება მათ შორის ორი გასვლითი პრეზენტაცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წერეთელსა და მარადისში. სადაც პრეზენტატორებმა დამსწრე აუდიტორიას გააცნეს ბარათები, მათი შინაარსი და გამოყენების ტექნიკა.

 • დასკვნა

ბევრჯერ თქმულა, რომ სკოლა მხოლოდ კონკრეტული ცოდნის შეძენის ადგილი არ არის. მერაბ მამარდაშვილი წერს: „ცოდნა არის რაღაც შინაარსი, საგანი, რომელიც შენ იცი; ხოლო ის, რაც თან ახლავს ამ ცოდნასა და ამ შინაარსზე მეტია, ანუ სხვაა, ვიდრე ეს შინაარსი – არის ცნობიერება“.

თებერვლიდან მოყოლებული ივნისის ჩათვლით, სამოქალაქო კლუბის ექვსი მოსწავლე სწავლასთან ერთად, ცნობიერებას იმაღლებდა. ამავდროულად მათ განივითარეს ისეთი უნარები, როგორებიცაა:

 • ინფორმაციის მოძიებისა და დახარისხების;
 • პრეზენტაციისა და აუდიტორიის მართვის;
 • ფინანსების განკარგვის;
 • პროექტის მართვის;
 • მედიასთან ურთიერთობისა და სხვა უნარები.

მცირე გრანტის სახით ინიციატივის განსახორციელებლად გუნდმა 960 ლარი მიიღო. მათ დამოუკიდებლად თავი გაართვეს შესყიდვებს, ფინანსური ანგარიშგებისთვის წარსადგენი დოკუმენტების მომზადებასა და პროექტის საბოლოო ანგარიშის წარდგენას. ამასთანავე, მოახერხეს შემოწირულების სახით, დამატებით 200 ლარის მობილიზება. მოსწავლეებმა სასკოლო თემში მოიძიეს მოხალისე, რომელმაც აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნა ჩვენი ბარათების კრებული. ჩემი, როგორც კლუბის ხელმძღვანელის როლი, მხოლოდ ფასილიტაციითა და ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებით შემოიფარგლებოდა.

პროექტი დასრულდა. თუმცა დაგვრჩა შექმნილი ბარათების რესურსი (როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით) და რაც მთავარია, გუნდი, რომელიც მომავალში მრავალ საინტერესო იდეას აქცევს რეალობად. მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეები გაიზარდნენ პროექტების კეთების კუთხით. გაუჩნდათ სტიმული და აღქმა, რომ შესაძლებელია შექმნან ღირებული პროდუქტი თანატოლებისთვის და არა მხოლოდ. ეს კი ერთი-ორად ზრდის მოტივაციას ახალგაზრდებში.

ჩამოტვირთეთ:

ათი ბარათი გენდერული თანასწორობისთვის – ქართულად

ათი ბარათი გენდერული თანასწორობისთვის – აზერბაიჯანულად

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი