ორშაბათი, ივლისი 22, 2024
22 ივლისი, ორშაბათი, 2024

მასწავლებლის პროფესიული განვითარება და შესაძლებლობები კარიერული წინსვლის გზაზე

რა ბედი ელის მასწავლებლის კარიერულ წინსვლას? რისი შესაძლებლობა ექნებათ მასწავლებლებს, რომლებსაც დაწყებული აქვთ წინსვლის პროცესი? შეეშლება თუ არა ხელი სტატუსის შესანარჩუნებლად მათ ძალისხმევას ან როგორ მოახერხებენ მოპოვებული სტატუსის შენარჩუნებას? ამ და სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე ინტერნეტგაზეთ „Mastsavlebeli.Ge-ს“ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბერიკა შუკაკიძე უპასუხებს.

საზოგადოებაში დიდი ინტერესია იმის მიმართ, რა ელით მასწავლებლებს, რომლებიც პროფესიული და კარიერული წინსვლის სქემაში არიან ჩართულნი.

უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღვნიშნო, რომ მასწავლებლები, რომლებსაც დაწყებული აქვთ კარიერული წინსვლა, სასწავლო წლის ბოლომდე შეძლებენ სტატუსის ამაღლებას. პრაქტიკოს მასწავლებელს, რომელიც 2019-2020 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის წარმატებით დააგროვებს წინსვლისთვის საჭირო რაოდენობის კრედიტქულას, კვლავ მიენიჭება უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლები სტატუსს შეინარჩუნებენ. მათი წინსვლა ნებაყოფლობითია. რაც შეეხება უფროს მასწავლებლებს, რომლებსაც 2019-2020 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის დასრულებული ექნებათ შიდა შეფასების პროცესები და წინსვლისთვის მხოლოდ გარე დაკვირვება ექნებათ დარჩენილი – მათაც მიეცემათ უფლება, 2019 წლის ბოლომდე გაიარონ გარე დაკვირვება.

მოდი, მეტი სიცხადისთვის, თანმიმდევრობით მივყვეთ კითხვებს, რომლებიც პროფესიული განვითარების ახალმა წესრიგმა გააჩინა. დავიწყოთ პრაქტიკოსი მასწავლებლით, რომელსაც არ აქვს დადასტურებული არც საგნობრივი, არც პროფესიული კომპეტენცია და პროფესიული განვითარებისთვის არ აქვს მინიჭებული არცერთი კრედიტქულა. რა უნდა გააკეთოს მან უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად? 

პრაქტიკოსი მასწავლებელი აბარებს ორივე გამოცდას, ადასტურებს როგორც საგნობრივ კომპეტენციას ჯამური ქულის მინიმუმ 60%-იანი შედეგით, ასევე – პროფესიული უნარების კომპეტენციასაც ჯამური ქულის მინიმუმ 60%-იანი შედეგით.

პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომლის ჯერ არ დადასტურებია არც საგნობრივი, არც პროფესიული კომპეტენცია, მაგრამ პროფესიული განვითარების აქტივობებისთვის მინიჭებული აქვს, სულ მცირე, ერთი კრედიტქულა, უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად აბარებს ორივე გამოცდას: ადასტურებს საგნობრივ კომპეტენციას ჯამური ქულის მინიმუმ 50%-იანი შედეგით და პროფესიული უნარების კომპეტენციას ჯამური ქულის მინიმუმ 50%-იანი შედეგით.

შეინარჩუნებენ თუ არა უფროსი მასწავლებლები სტატუსს?

დიახ, უფროსი მასწავლებლები სტატუსს შეინარჩუნებენ და სკოლა არათუ უფლებამოსილი, ვალდებულიც კი იქნება, საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვებით მისცეს მას რეკომენდაციები პროფესიული განვითარებისთვის.

კარიერული წინსვლის როგორი შესაძლებლობა ექნება უფროს მასწავლებელს?

უფროს მასწავლებლისთვის არსებობს წინსვლის ორი გზა.

პირველი: მასწავლებელს, რომელიც 2018-2019 სასწავლო წლის ბოლომდე დააგროვებს 15 კრედიტქულას, მათ შორის – სკოლის შეფასების ჯგუფის მიერ დადებითად შესაფასებელი სავალდებულო აქტივობებით (კვლევა და ორი სამოდელო გაკვეთილი), საშუალება მიეცემა, 2019 წლის ბოლომდე გაიაროს გარე დაკვირვება და აიმაღლოს სტატუსი.

მეორე: უფროსი მასწავლებელი აბარებს წამყვანი ან მენტორი მასწავლებლისთვის განკუთვნილ გამოცდას და ადასტურებს კომპეტენციას.

გამოცდის ფორმატი არსებულისგან განსხვავებული იქნება და მასწავლებლის კომპეტენციების მრავალმხრივი შეფასების საშუალებას მოგვცემს. საგამოცდო ფორმატის შესამუშავებლად შექმნილია სამუშაო ჯგუფი. შემუშავებულ კონცეფციას განსახილველად ახლო მომავალში წარვუდგენთ დაინტერესებულ საზოგადოებას.

რა ბედი ელით წამყვან მასწავლებლებს? როგორი იქნება მათი კარიერული წინსვლის გზა?

წამყვანი მასწავლებელი ვალდებულია, იზრუნოს პრაქტიკოსი მასწავლებლების, დამწყები მასწავლებლების, მაძიებლების, პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების პროფესიულ განვითარებაზე, გაუზიაროს მათ გამოცდილება და პროფესიულ განვითარებაში დაეხმაროს.

მასაც კარიერული წინსვლის ორი გზა ექნება: 2018-2019 სასწავლო წლის ბოლომდე თუ დააგროვებს წინსვლისთვის საჭირო 25 კრედიტს, მათ შორის – 9 კრედიტქულას სქემით განსაზღვრული სავალდებულო აქტივობებისთვის (პროფესიული ლიტერატურის ან სასწავლო რესურსის შექმნა, სკოლის საჭიროებათა კვლევა, სამოდელო გაკვეთილები), აუცილებლად აიმაღლებს სტატუსს. მეორე: წამყვან მასწავლებელს შეუძლია ჩააბაროს მენტორი მასწავლებლისთვის განკუთვნილი გამოცდა და დაადასტუროს კომპეტენცია.

მენტორი მასწავლებლებიც შეინარჩუნებენ სტატუსს?

დიახ, შეინარჩუნებენ. გარდა ამისა, მენტორ მასწავლებელსაც ევალება, იზრუნოს პრაქტიკოსი მასწავლებლების, დამწყები მასწავლებლების, მაძიებლების, პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების პროფესიულ განვითარებაზე, გაუზიაროს მათ გამოცდილება და პროფესიულ განვითარებაში დაეხმაროს.

საზოგადოების  ინტერესიდან გამომდინარე, სქემის განახლებულ ვერსიაზე მსჯელობა კვლავ მიმდინარეობს. საბოლოო ვერსიის წარდგენამდე, სამუშაო ჯგუფი, პროფესიულ წრეებთან არაერთ შეხვედრას გამართავს.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“