შაბათი, ივლისი 20, 2024
20 ივლისი, შაბათი, 2024

მშობლებთან ურთიერთობა

ყველა მასწავლებელს მჭიდრო კავშირი აქვს მშობელთან. ეს განპირობებულია იმით, რომ მათ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ  მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებაზე. ამას არაერთი ეროვნული თუ საერთაშორისო კვლევა ადასტურებს. ამ კვლევების მთავარი იდეა ასეთია: რაც უფრო ხშირად ესაუბრება მშობელი შვილს განათლების მნიშვნელობაზე, მით უკეთესად აღწევს მოზარდი აზროვნების მაღალ დონესა და აკადემიურ წარმატებას.

საერთო მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია მასწავლებლისა და მშობლის ურთიერთობა. მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ ორივე მხრიდან დანახული როლები – მასწავლებლის მიერ დანახული მშობლის როლი და, პირიქით, მშობლის მიერ – მასწავლებლის როლი.

მშობლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა ბევრად განსაზღვრავს მოსწავლის შემდგომ წარმატება-წარუმატებლობას. მშობლის მხარდაჭერასა და წაქეზება-გამხნევებაზე, შვილის  სწავლის პროცესით დაინტერესებაზე, სწავლისთვის შესაფერისი გარემოს შექმნაზე დიდწილად არის დამოკიდებული ბავშვის შემდგომი ბედი და მომავალი, თუმცა თუ თავ-თავის წილ პასუხიმგებლობას ორივე მხარე გაინაწილებს (მასწავლებელიცა და მშობელიც) მოსწავლის მიღწევების კუთხით, მაშინ გაცილებით მეტს მივაღწევთ. მასწავლებლებს კარგად გვესმის, რომ საჭიროა ხშირად გავუზიაროთ  მშობელს შვილთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მივაწოდოთ ანგარიშები, შეფასებები შვილის პროგრესის შესახებ, რათა მშობელმა შვილის შესახებ ყველაფერი იცოდეს: კარგიც და ცუდიც; უმჯობესია, უკეთ ვიცნობდეთ თითოეულის ოჯახს, რაც დაგვეხმარება მოსწავლისადმი სპეციფიკური მიდგომების შემუშავებაში და ა. შ.

უკუკავშირისთვის მშობელიც მზად უნდა იყოს. მშობელი უნდა ენდოს მასწავლებელს და შვილის წარმატებით უკმაყოფილომ ყველაფერზე პედაგოგს არ მოსთხოვოს პასუხი. გააცნობიეროს, რომ მოსწავლის წარმატება-წარუმატებლობაში მასაც მიუძღვის წილი, რადგან განათლება გუნდური მუშაობაა და მასაც უნდა აინტერესებდეს შვილის ძლიერი და სუსტი მხარეები, გაკვეთილზე აქტიურობა, ჩართულობა, მომზადების დონე; უნდა იცოდეს, სწავლობს თუ არა ის შესაძლებლობების ფარგლებში, ესმის თუ არა მასწავლებლის მოლოდინები და დროულად მოაქვს თუ არა დავალებები, მზად არის თუ არა გაკვეთილებისთვის…

მშობლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელიც მრავალი პრობლემის მოგვარებაში დაგვეხმარება. ამ ურთიერთობამ შესაძლოა, გაზარდოს მოსწავლის დამოუკიდებლობის ხარისხიც. მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს, რომ იგი თვითონ ირჩევს შედეგამდე მისასვლელ გზას და რომ ამ გზაზე მისი დამხმარე და თანამოაზრე მასწავლებელია. 

სწორედ ამიტომ შევიმუშავე „მოსწავლის მუშაობის შემოწმების დოკუმენტის შაბლონი”, რომელსაც საფუძვლად უდევს მოსწავლის საქმიანობის ყოველგაკვეთილური სისტემატური შემოწმების პრინციპი და ხელს უწყობს საკუთარ საქციელზე პასუხისმგებლობის ფორმირებას როგორც საკუთარ თავთან, ასევე მასწავლებლის, თანაკლასელებისა და მშობლების წინაშე.

 ეს შაბლონი დაგვეხმარება მშობლის სასწავლო პროცესით დაინტერესებასა და მათთან კომუნიკაციაში. ძვირფასო პედაგოგებო, ეს დოკუმენტი   გამოგადგებათ, თუ კლასში გყავთ მოსწავლე, რომელიც არღვევს სასწავლო დისციპლინას:  აცდენს გაკვეთილებს, არ ასრულებს საშინაო დავალებას, გაკვეთილზე დაკავებულია სხვა საქმით და ამავე დროს ძალიან გულმავიწყია, რადგან ხშირად ამტკიცებს, რომ საშინაო დავალება  არ მიუციათ და  საერთოდ ეს მასალა ჯერ არ აუხსნიათ, ან როდესაც მასწავლებელმა ახსნა გაკვეთილი, ის ცუდად იყო და სკოლაში არ იმყოფებოდა.

          ყოველ გაკვეთილზე მოსწავლესთან ერთად ამ დოკუმენტის  შევსებით თქვენ გადააჩვევთ მას ტყუილის თქმასა და პასუხისმგებლობისთვის თავის არიდებას. დაეხმარებით, დაინახოს საკუთარი მოსწრების (ვერმოსწრების) სრული სურათი. შედეგად მოსწავლე შეიცვლის ქცევასა და სწავლისადმი დამოკიდებულებას, რადგან კონტროლი ყოველთვის დისციპლინას აჩვევს ადამიანს. თუ არ შეიცვლის, თქვენ „ალიბი” მაინც გექნებათ ადმინისტრაციისა და მშობლების წინაშე. ამ დოკუმენტის დახმარებით, ყოველთვის შეგიძლიათ დაამტკიცოთ და აჩვენოთ, როგორ მუშაობდით მოსწავლეებთან, მაგალითად,  სემესტრის განმავლობაში, მათ შორის ინდივიდუალურად, რას მიაღწიეთ ან ახსნათ (გააკეთოთ დასკვნა), რატომ ვერაფერს მიაღწიეთ.

              ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით შესაძლებელი იქნება ადვილად მიადევნოთ თვალი ნებისმიერ დინამიკას და გაანალიზოთ კლასის დამრიგებელთან, მშობელთან, სხვა მასწავლებლებთან ერთობლივი მუშაობის, მოსწავლის მოსწრების დადებითი და უარყოფითი მხარე. უკეთესია, დოკუმენტი ინახებოდეს მასწავლებელთან და მშობელს გასაცნობად კლასის დამრიგებლის მეშვეობით გადაეცეს.

              ნებისმიერი სხვა დამატებითი ინფორმაცია (მშობლისთვის ან მოსწავლისთვის) შესაძლებელია, დაიწეროს დოკუმენტის მეორე მხარეს. 

დოკუმენტის
შაბლონი

______კლასი მოსწავლე ________________________________

(სახელი,
გვარი)

მშობლის
გაფრთხილება
________________ ქართულის მასწავლებელი რ. გონაშვილი.

თარიღი _______________ მშობლის ხელმოწერა__________________________

თარიღი

საშ. დავალების
შესრულება

წინა გაკვეთილი

მიმდინარე გაკვეთილის
თემა
და შინაარსი

გაკვეთილზე
მუშაობა

(.შ. ინდ)

საშ.დავალება

გაკვეთილი

(მ.შ. ინდ.)

მოსწავლის ხელმოწერა

მასწავლებლის
ხელმოწერა

გამოყენებული ლიტერატურა:

https://www.mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=19&id=348

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“