ნაციონალური ლიტერატურის სწავლების პარადიგმები

სხვადასხვა ქვეყანაში ნაცი­ონალური ლიტერატურის სწავლების საკითხი სხვადასხვაგვარადაა მოწესრიგებული. რა და როგორ უნდა ისწავლებოდეს სასკოლო პროგრამაში, უნდა იყოს თუ არა სრულად

მეტის წაკითხვა

ლიტერატურული დღიური

დამთავრდა სასწავლო წელი. მოსწავლეებმა ქართული ენისა და მასწავლებლებისგან მიიღეს ჩამონათვალი იმ ნაწარმოებებისა, რომლებსაც ზაფხულის არდადეგებზე უნდა გაეცნონ. მასწავლებლებს იმედი აქვთ,

მეტის წაკითხვა

ზიგზაგის მეთოდი მოცულობითი ტექსტის დამუშავებისთვის

ზიგზაგის მეთოდი მოცულობითი ტექსტის დამუშავებისთვისმეთოდის გამოყენება მიზანშეწონილია მაშინ, როდესაც მოსწავლეებმა მცირე დროში უნდა მოახერხონ დიდი რაოდენობით ტექსტის, პარაგრაფის, ინფორმაციის დამუშავება.

მეტის წაკითხვა

ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნის სწავლების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ

სწავლების კონცეფცია თანამედროვე სამყარო წარმოუდგენელია განათლების კარგად გააზრებული და თანამედროვე გამოწვევებს მორგებული საგანმანათლებლო კონცეფციის  გარეშე. სახელმწიფოს კეთილდღეობა, მისი მომავალი, მონაწილეობა

მეტის წაკითხვა

საინფორმაციო ტექსტის დამუშავება დაწყებით საფეხურზე

2006 და 2011 წელს საქართველოში ჩატარებულმა წიგნიერების საერთაშორისო კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოს სკოლების დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს მხატვრული ტექსტების გააზრებაში უფრო

მეტის წაკითხვა

საინფორმაციო ტექსტის დამუშავება დაწყებით საფეხურზე

2006 და 2011 წელს საქართველოში ჩატარებულმა წიგნიერების საერთაშორისო კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოს სკოლების დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს მხატვრული ტექსტების გააზრებაში უფრო

მეტის წაკითხვა

რეპროდუქცია – შეუცვლელი რესურსი ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების პროცესში

ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლება არაქართულენოვანი სკოლის მოსწავლეებისთვის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროცესია. მისი მიზანია, უზრუნველყოს სახელმწიფო ენის სწავლება და ამით ხელი

მეტის წაკითხვა

განათლება თუ მარათონი?

მე მჯერა, რომ განათლება სოციალური პროგრესისა და გარდაქმნის ფუნდამენტური მეთოდია. მე მჯერა, რომ ყველა რეფორმა, რომელიც მხოლოდ კანონთა ამოქმედებას, სასჯელის

მეტის წაკითხვა

პროზაული მხატვრული ტექსტის ანალიზი

სავალდებულო საპროგრამო ტექსტების კითხვა სავალდებულო საპროგრამო მიზნებს ემსახურება. ლიტერატურის კურსი სწავლების დაწყებითი საფეხურიდან საშუალო საფეხურის ჩათვლით ისეა გაწერილი, რომ მოსწავლემ

მეტის წაკითხვა

ჩქარი სიარული,საშიში ნახტომები,სილა და მუშტი – ფუტურიზმი!

„ვაცხადებთ ყველასათვის: უარყოფთ წარსულს, რადგან იგი არის სამლოცველო ბებრების და მომაკვდავების. საუკუნეებით იცქირებოდნენ უკან და საუკუნობითვე დარჩა საქართველო მომავლის გარეშე.

მეტის წაკითხვა