მასწავლებლის პროფესია და ფსიქოლოგიური მდგრადობა (ნაწილი 2)

სტატიის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ რეზილიენტობის განმარტებასა და მნიშვნელობაზე, საწყის კვლევებსა და თანამედროვე ტენდენციებზე, ასევე მის მახასიათებლებსა და განზომილებებზე. ამჯერად შევეცდებით,

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის პროფესია და ფსიქოლოგიური მდგრადობა (ნაწილი 1)

ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მიდგომის დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში მესამეს აძლევს დასაბამს. ასე დაედო საფუძველი ფსიქოლოგიური მდგრადობის/სიცოცხლისუნარიანობის (რეზილიენტობის) შესწავლას, რომელიც პათოგენეზისა და სალუტოგენეზის

მეტის წაკითხვა

სწავლის შედეგების გარე  შეფასება (ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში, ნაწილი IV)

როგორც აღვნიშნეთ, სწავლის შედეგების დადასტურებისას  მნიშვნელოვანია შეფასების პროცესში ჩაერთოს გარე შემფასებელი. ეს უზრუნველყოფს პროცესის გამჭვირვალობას, ობიექტურობასა და სანდოობას. ხარისხის უზრუნველყოფის

მეტის წაკითხვა

სწავლის შედეგების შიდა შეფასება (ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში, ნაწილი III)

სწავლის შედეგების შიდა შეფასების პროცესის პირველ ეტაპზე შიდა ვერიფიკატორმა უნდა დაადასტუროს, რომ მასწავლებლის მიერ შერჩეული შეფასების მექანიზმები და რესურსები დამაკმაყოფილებელია

მეტის წაკითხვა

სწავლის შედეგების შიდა შეფასება (ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში, ნაწილი II)

სტატიის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის გამართული სისტემის არსებობის აუცილებლობაზე, მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის განმარტებასა და სწავლის შედეგების ობიექტური შეფასების

მეტის წაკითხვა

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში

როგორი მოსწავლის აღზრდა გვსურს? რას გულისხმობს მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი? როგორ გავიგოთ, მივაღწიეთ თუ არა მიზანს? რა არის მიზანი? –

მეტის წაკითხვა

ალტერნატიული შეფასების მეთოდები – პორტფოლიო (ნაწილი მეორე)

სტატიის წინა ნაწილში განვიხილეთ პორტფოლიოს წარმოებას და მის შეფასებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც მომზადებული იყო Roger Farr, Roger C. Farr და

მეტის წაკითხვა

ალტერნატიული შეფასების მეთოდები: პორტფოლიო

უკვე გამოქვეყნებულ სტატიებში ვისაუბრეთ შეფასების მიდგომებსა და ზოგად სტრატეგიებზე Don Kauchak-ისა და Paul Eggen-ის წიგნზე „learning and Teaching: Research-Based Methods“

მეტის წაკითხვა

შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია (ნაწილი მესამე)

ვაგრძელებთ სტატიების ციკლს შეფასებაზე. სტატიის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ შეფასების ფუნქციებზე, ფორმალურ და არაფორმალურ შეფასებაზე, მის მახასიათებელ ნიშნებსა და ზოგად მიდგომებზე,

მეტის წაკითხვა

შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია  (ნაწილი მეორე)

  ვაგრძელებთ სტატიების ციკლს, რომელიც მომზადებულია Don Kauchak-ისა და Paul Eggen-ის წიგნზე „learning and Teaching: Research-Based Methods“ დაყრდნობით. პირველ სტატიაში

მეტის წაკითხვა