ფიზიკა ამოცანებში 3

ვაგრძელებთ ამოცანებისა და მათი ამოხსნების გამოქვეყნებას. დღევანდელ წერილში კვლავ კინემატიკას განვიხილავთ. ამოცანები ერთმანეთისგან სირთულით განსხვავდება. ამავე დროს შევეცდებით შეძლებისდაგვარად შემოგთავაზოთ ე. წ. „არატრადიციული” ამოცანები, ანუ ისეთები, რომლებიც მკითხველისთვის ნაცნობ სახელმძღვანელოებში შეიძლება არ გვხვდებოდეს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ამოცანები განკუთვნილია სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გამსვლელი პირებისთვის და არა მარტო მათთვის.

ვრცლად

კომენტარები

comments