ოთხშაბათი, მარტი 29, 2023
29 მარტი, ოთხშაბათი, 2023

ციფრული და მედიაწიგნიერების განვითარება  დაწყებით საფეხურზე

ციფრული და მედიაწიგნიერების კომპეტენციების გამოყენებით საგაკვეთილო  პროცესის    დაგეგმვა    ხელს უწყობს   მოსწავლეებში ახალი მასალის, ინფორმაციის, მხატვრული თუ საინფორმაციო ტექსტების აღქმა-გააზრებას, მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებასა და  მოსწავლეთა  სამყაროში ორიენტირებას.

გაკვეთილზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მასწავლებელს  აძლევს საშუალებას, მოკლე დროში რაც შეიძლება მეტი და ხარისხიანი ინფორმაცია მიაწოდოს მოსწავლეებს. ამასთან ერთად მოსწავლეებიც ჩართოს რესურსების შექმნის პროცესში. რესურსების შექმნა და გაკვეთილზე გამოყენება არ არის ძნელი, ეს პროცესი ძალიან უყვართ მოსწავლეებს და ზრდის მათ მოტივაციას.

გამომდინარე იქიდან,  რომ 21-ე საუკუნის მოსწავლე  ტექნოლოგიებთან ძალიან მეგობრობს,  მისთვის  კომპიუტერის  საშუალებით ცოდნის მიღება უფრო მოსახერხებელი და მრავალფეროვანია.

ამიტომაც სასწავლო პროცესში აქტიურად დავიწყე  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

ძირითადად, ციფრული რესურსი მზადდება კონკრეტული გაკვეთილის მიზნებიდან გამომდინარე და არ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ დანახარჯებს.

საგაკვეთილო პროცესში ციფრულ რესურსებს   ჩემს მოსწავლეებს ვაჩვენებ ამა თუ იმ ტექსტის  შესწავლის დაწყებამდე, შესწავლისას  ან მის შემდეგ…

ელექტრონული რესურსების, სლაიდების, ფილმების საშუალებით მოსწავლეები უკეთ იგებენ, იაზრებენ, აღიქვამენ, იმახსოვრებენ და სწავლობენ.

ელექტრონული რესურსების, ფილმების  გამოყენება მეხმარება:

 • საგაკვეთილო პროცესი  წარვმართო მიზანმიმართულად, ეფექტიანად და ეფექტურად;
 • ვიზუალური საშუალებების გამოყენებით მოვახდინო ტექსტების გაგება, გააზრება, განხილვა,  რაც  მოტივაციასა   და ჩართულობის მაღალ  ხარისხს  განაპირობებს,  განწყობას უქმნის  მოსწავლეებს.

გარდა ამისა, ციფრული რესურსებით სწავლების დროს მოსწავლეებს უვითარდებათ: ანალიზის, დებატების, დისკუსიის, სოციალური უნარები. ასევე, შემოქმედებითი, წარმოსახვითი, კრიტიკული აზროვნება.

ელექტრონული რესურსებით  სწავლებისას მნიშვნელოვანია:

 1. რესურსის სწორად შერჩევა

რესურსის არჩევისას ყურადღებას ვაქცევ, როგორ მიესადაგება იგი ეროვნულ სასწავლო გეგმას, მოსწავლეთა ასაკობრივ თავისებურებებს, შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს.  მოსწავლემ უნდა შეძლოს, მხატვრული  ტექსტების  გააზრება,  არსებითი  მნიშვნელობის მქონე დეტალების შეფასება, კითხვის პროცესით გამოწვეული განწყობილებისა და შთაბეჭდილების გადმოცემა. მან უნდა გაიაზროს, გააანალიზოს და შეაფასოს ტექსტები.

თუ რესურსი სწორად შერჩეულია,   ის  ასწავლის და აყვარებს წიგნს. მოსწავლე წარმოიდგენს, რა ხდება, როგორია გარემო, როგორია პერსონაჟი, რას გრძნობს და როგორ იქცევა ის.

 1. ციფრული რესურსის გამოყენების დრო (ტექსტის წაკითხვამდე, წაკითხვისას  თუ შემდეგ, მასალის შეჯამებისას…)

ელექტრონული რესურსების ჩვენების შემდგომ  ხშირად მივმართავ შემდეგ აქტივობებს:

 1. მოსწავლეებს ვეკითხები, რა  განწყობა შეექმნათ,  რაზე დაფიქრდნენ, რატომ?  ვაძლევ საშუალებას, იმსჯელონ.  ხშირად ხატავენ კიდეც ნაწარმოების სიუჟეტებსა და მის პერსონაჟებს.   ქმნიან ანიმაციებსაც…
 2. ხშირად მართავენ დისკუსიებს, დაემთხვა თუ არა ტექსტის კითხვის დროს მათ გონებაში წარმოსახული ვარაუდები, ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს სიუჟეტების თანმიმდევრობა, რა დაემთხვა ან გამოტოვა და ა.შ.

ჩემ მიერ შექმნილი რესურსებიდან გამოვყოფდი:

 1. ჭრიჭინა და ჭიანჭველა ივანე კრილოვის მიხედვით

https://www.youtube.com/watch?v=7Vzinf9YIcE&t=25s

 1. პაწაწინა რტო ვარ ანა კალანდაძე

https://www.youtube.com/watch?v=_-GdwQ9YpL4&t=8s

 1. ღორი მუხის ქვეშ ივანე კრილოვის მიხედვით

 

https://www.youtube.com/watch?v=oiY0EVDXKQw&t=13s

 1. ხეების საუბარი ი. გოგებაშვილის მიხედვით

https://www.youtube.com/watch?v=r-OWBf013OU

 1. მოხუცი სულთანი ძმები გრიმების მიხედვით

https://www.youtube.com/watch?v=mcVV2ztVRFE

 1. კომიქსი ,,გიო და მამა”

https://www.youtube.com/watch?v=Xyw0q6q4L9Y

 1. იცნობდეთ მგელი იასონ ბადრიძე

https://www.youtube.com/watch?v=EueLNsZwad8&t=4s

 1. რატომ გაიბუტა პატარა შუქნიშანი ნესტან კუპრავა

https://www.youtube.com/watch?v=D_THp_izvPg&t=1s

 1. დათო და დათვი – ავტორთა ჯგუფი: ტ. დემურჩიანი, თ. თეთვაძე, პ. პაპავა, ნ. ტეპოიანი, ე. ქსპოიანი, გ. ჭაოჭიძე

https://www.youtube.com/watch?v=s1y_d6a8IRk

 1. ვინ მღერის ტკბილ ნანას?  ლადო ასლამაზიშვილის

https://www.youtube.com/watch?v=I7a_pity2ts&t=2s

 1. ,ვაზი და გლეხკაცი” ლეონარდო და ვინჩი.

https://www.youtube.com/watch?v=Xqof251PB1A&t=22s

 1. ნაძვის ცრემლები ი. ევდოშვილი

https://www.youtube.com/watch?v=sQMq-9y0ZoI

 1. სულიერი და უსულო საგნის სახელები

https://learningapps.org/display?v=pkfdos1fn19

 1. სინონიმები

https://learningapps.org/display?v=psb1rio4a19

 1. შეუსაბამე

https://learningapps.org/display?v=p9e1no4rn19

 1. მოაზროვნე ღამურა

https://learningapps.org/display?v=pezzbsvvc19

 1. ფიქრიანიანი ვაჟაფშაველა

https://learningapps.org/display?v=pw8un256a19

 1. განვლილი მასალის გახსენება

https://learningapps.org/display?v=p3pnhbfda19

 1. საქართველოს კუთხეები

https://learningapps.org/display?v=peey1zhg219

 1. ამოხსენით გამოცანები

https://learningapps.org/display?v=p02aikrt519

 1. არ დავივიწყოთ ხმარებიდან გადასული სიტყვები

https://learningapps.org/display?v=phsh0ntq219

ჩემ მიერ შექმნილი  თუ მოძიებული ელექტრონული რესურსები საშუალებას აძლევს მოსწავლეს, აქტიურად ჩაერთოს სასწავლო პროცესის მიზნების მიღწევაში, რადგან ეს რესურსები ინტერაქტიულია, ისტ-ის გამოყენებით სასწავლო პროცესი არის ინოვაციური, შემოქმედებითი და მათი გამოყენებით  სწორად დაგეგმილი გაკვეთილები ხელს უწყობს მოსწავლეებში სწავლების პირველი საფეხურიდანვე მედიაწიგნიერების უნარების განვითარებას.

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი