ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024
24 აპრილი, ოთხშაბათი, 2024

გაკვეთილი კლასკომპლექტში

2023 წელს  USAID საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში  ჩავატარე გაკვეთილი თემაზე: ქართულიფული, შეკრება- გამოკლება.  1-2 კლასკომპლექტში მოსწავლეებმა შეძლეს გაკვეთილის ბოლოს დაგეგმილი შედეგების რეალიზება.  გაკვეთილი საკმაოდ აქტიურად წარიმართა, რასაც ხელი შეუწყო  დაგეგმილმა, მრავალფეროვანმა აქტივობებმა. ბავშვები საქმიანად ჩაერთნენ აქტივობებში, როდესაც ცდილობდნენ დაესახელებინათ რისთვის გამოიყენება ფული, გახალისდნენ საიდუმლო ყუთში  არსებული ნივთის გამოცნობისას ,ძალიან გაუხარდათ როდესაც ამოიცნეს ყუთში არსებული ფულის ნიშნები.  მოუთმენლად ელოდნენ როდის გადავიდოდით N 5 აქტივობაზე,  ,,მაღაზიობანა’’-ზე. ხალისით მოირგეს მყიდველის და გამყიდველის როლები, ცვლიდნენ როლებს . გამოვყოფდი გაკვეთილზე გამოყენებული რესურსების მრავალფეროვნებას. ამან უზრუნველყო მოსწავლეთა საკმაოდ მაღალი დაინტერესება და შედეგების მიღწევაც. გონივრულად მქონდა შერჩეული აქტივობების ორგანიზების ფორმები და მეთოდებიც.

გაკვეთილის თემა:   ქართული ფული, შეკრება-გამოკლება ქართული ფულის გამოყენებით.

კლასი :   1-2

 საგანი:  მათემატიკა

ჩატარების დრო:   4 მაისი 2023 წელი

სასწავლო მიზნები:  ეროვნული ფულის ნიშნების დასახელებისა და გამოყენების ჩვევების დაუფლება.

1კლასი:    შეკრება-გამოკლება 20-ის ფარგლებში.

2 კლასი:   ათეულების მიმატება 100-ის ფარგლებში

 სტანდარტი:  

 მათ. I.2. მოსწავლეს შეუძლია რიგობრივი რიცხვითი სახელების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • განასხვავებს და ასახელებს ეროვნული ფულის ნიშნებს (მონეტებს და ბანკნოტებს) 20-ის ფარგლებში.

მათ. I.3. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების მოქმედებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • ახდენს შეკრება-გამოკლების თვალსაჩინოდ დემონსტრირებას, განსაზღვრავს განსხვავებას (მაგალითად, “რამდენით გაიზარდა/შემცირდა?”) და აღწერს რიცხვებს შორის დამოკიდებულებებს;

 

მათ. II.2. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვები, რიცხვით სახელებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების მოქმედებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • ახდენს შეკრება-გამოკლების დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით, დაადგენს მოქმედების შედეგს (მაგალითად,”რამდენით გაიზარდა, შემცირდა?”)

მათ. II.5. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვებისა და მათზე მოქმედებების გამოყენება გამოთვლებზე ამოცანების ამოხსნისას.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • განასხვავებს, ასახელებს და რეალურ/გათამაშებულ ვითარებაში იყენებს ეროვნული ფულის ნიშნებს (მონეტები და ბანკნოტები 100-ის ფარგლებში).

            გაკვეთილის მსვლელობა:

 1 ფაზა –  გამოწვევის ფაზა

აქტივობა;1    კლასის ორგანიზება  და საშინაო დავალების შემოწმება  (5წთ)

აქტივობა : 2   გონებრივი იერიში(5 წთ)

რა იცით ფულის შესახებ, რისთვის გამოიყენება?

2 ფაზა:   ძირითადი ნაწილი

აქტივობა: 3 ,,  საიდუმლო ყუთი“   (3 წთ)

წარვუდგენ ლამაზ ყუთს , რომელშიც ქართული ფულის ნიმუშებია . გამოიცნონ რა არის ყუთში.

მივაწვდი  მოკლე ინფორმაციას ფულის შესახებ. ( ავერსი , რევერსი, კუპიურა , მონეტა)

 

აქტივობა: 4  წერითი დავალება (7 წთ)

1კლასი :    ა)   ამოცანა

ჩანთა 20 ლარი ღირს . რამდენი 5 ლარიანით შეიძენთ ამ ჩანთას?

ამოხსნა:  20= 5+5+5+5

პასიხი: ოთხი ხუთლარიანით.

ბ)  სახელმძღვანელოდან გვ:87  N8

იპოვეთ სათამაშოებში გადახდილი თანხა:

 

2 კლასი:    ა)  ამოცანა

ვატოს ჰქონდა 50 ლარიანი.  მაისურში მან 30 ლარი გადაიხადა. რამდენი ლარი დარჩა მას?

ამოხსნა:  50-30=20

პასუხი:  დარაჩა 20 ლარი.

ბ)  სახელმძღვანელოდან გვ: 29N2-7

გამოიყენეთ თვლა ათეულებით და შეკრიბეთ

აქტივობა: 5    თამაში ,,მაღაზიობანა“(15წთ)

საკლასო ოთახში  მოწყობილია ვირტუალური მაღაზია.

ა) კატომ იყიდოს 3 ლარიანი მძივი, მიაწოდოს 10 ლარი . საბამ დაუბრუნოს ხურდა.

ბ) საბამ 12 ლარიანი ჩანთა იყიდოს  10 ლარიანი  და 5 ლარიანით. დაუბრუნოს ხურდა.

გ) იყიდოს 10 ლარით 5 ლარით 4 ცალი 1ლარიანით 20 ლარიანი ჩოგანი.      შეძლებს?

დ) კატომ იყიდოს სამი ცალი 5 ლარიანით  12 ლარიანი თოჯინა და 2 ლარიანი კალამი.

ე)   მასწავლებელი იქნება გამყიდველი. შეიძინონ ნივთები. მასწავლებელი არასწორად უბრუნებს ხურდას , ამოწმებს მათ ყურადრებას .

ვ) სურვილისამებრ შეიძინონ ნივთები, გამოითვალონ დანახარჯი და დაუბრუნონ ხურდა.

ზ) დაუშალონ ( დაუხურდაონ) ერთიმეორეს  10ლარიანი -5ლარიან , 2ლარიან , 1 ლარიენებად.     20 ლარიანი – 10 ლარიან და 5 ლარიან კუპიურებად.  50 ლარიანი- 20 ლარიან , 10 ლარიან და 5 ლარიან კუპიურებად.

 

აქტივობა : 6   საშინაო დავალება  ( 3წთ)

დახატონ თავისი დიზაინით , მახასიათებლებით , ნომინალით  ფულის ნიშანი.

შეჯამება: (2წთ)  მოსწავლეები: აჯამებენ გაკვეთილს , რა მოეწონათ, რა იყო მათთვის მნიშვნელოვანი, რა გაუჭირდათ.

 

მასწავლებელი: აღნიშნავს მოსწავლეების დადებით მხარეს, შეაქებს ჩართულობისთვის , მისცემს განმავითარებელ შეფასებას, რაში სჭირდებათ მეტი მეცადინეობა.

 

შეფასების რუბრიკა:   1კლასისთვის

2 კლასისთვის:

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი