ხუთშაბათი, ივლისი 25, 2024
25 ივლისი, ხუთშაბათი, 2024

მოძებნე, აღმოაჩინე და შექმენი

ბავშვობაში ალბათ ყველას გვითამაშია განძის მაძიებლობანა, ვყოფილვართ მოგზაურები, მკვლევრები, გვიოცნებია ფორტ ბოიარდში მოხვედრაზე… „ფორტ ბოიარდი“ გამოვიდა თუ არა, ვერ გეტყვით, მაგრამ მაძიებლების როლი ნამდვილად მოვარგე ჩემს მოსწავლეებს.

თავდაპირველად აღვნიშნავ, რომ ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარება ძალიან საინტერესო შედეგებს იძლევა. ქვემოთ აღწერილი თამაშები საგნებს შორის კავშირის დამყარებით ჩავატარე.

მიმართულება: აქტიური მონაწილეობა

ფ.ა.I.3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მონაწილეობა ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და გაკაჟებისთვის აუცილებელ ელემენტარულ ფიზიკურ აქტივობებში.

 • აქტიურად მონაწილეობს დაგეგმილ ფიზიკურ აქტივობებში (მოძრავი თამაშები).

მათ.I.3. მოსწავლეს შეუძლია, ერთმანეთთან დააკავშიროს თვლა, რიცხვებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების მოქმედებები.

 • ახდენს შეკრება-გამოკლების თვალსაჩინოდ დემონსტრირებას.

მათ.I.4. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობების შეფასება და შედარება.

 • საგანთა დაწყვილებით ადარებს რაოდენობებს და იყენებს შესაბამის ტერმინებსა და აღნიშვნებს ().

მათ.I.5. მოსწავლეს შეუძლია, განავრცოს, წარმოადგინოს და ერთმანეთს შეადაროს საგნების პერიოდული განლაგებები (მიმდევრობები).

 • მიმდევრობის მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით ავსებს ამ მიმდევრობის რამდენიმე თანმიმდევრულ ღია პოზიციას.

გთავაზობთ ჩემ მიერ განხორციელებულ აქტივობას, რომელიც ძალიან მოეწონათ მოსწავლეებს. მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები მოცემულია ზემოთ.

მოსწავლეები დავყავი ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს მივაკუთვნე ფერი. საკლასო ოთახში წინასწარ მქონდა დამალული ფერად ფურცლებზე ჩამოწერილი დავალებები. მოსწავლეებს უნდა ეპოვათ თავიანთი ჯგუფის ფერის დავალება. ჯგუფში მოვალეობები ისე უნდა გაენაწილებინათ, რომ ყოველი დავალების პოვნის შემდეგ გადასულიყვნენ მის შესრულებაზე.

დავალებები მოიცავდა:

 • მათემატიკურ მაგალითებს;
 • გამოსახულების მიმდევრობას;
 • რაოდენობის შედარებას;
 • გამოტოვებული ციფრის ჩასმას.

დავალების შესრულების შემდეგ გუნდს უნდა ჩაეტარებინა შესრულებული დავალების პრეზენტაცია და მოეხდინა რეფლექსია.

ერთ-ერთი გუნდის დავალება კედელზე, შემაღლებულ ადგილას იყო დამაგრებული. გუნდის წევრი ვერ მისწვდა და მას სხვა გუნდის წევრები დაეხმარნენ. ეს დასაფასებელია და, ცხადია, ამ ფაქტს ხაზი გავუსვი აქტივობის შეფასებისას.

აღნიშნული აქტივობა, ცოდნის განმტკიცებასთან ერთად, გუნდური მუშაობის გაუმჯობესებასაც უწყობს ხელს.

მომდევნო აქტივობა ქართულის გაკვეთილისთვის დავგეგმე და ასევე დავუკავშირე სპორტს.

მიმართულება: მოძრაობა და მოტორული უნარ-ჩვევები

ფ.ა.I.2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ფიზიკურ აქტივობაში მონაწილეობისთვის აუცილებელი საბაზისო მოძრაობითი უნარ-ჩვევების გამოვლენა.

 • იწყებს ან წყვეტს მოძრაობას მასწავლებლის ნიშანზე;
 • სირბილის დროს შეუძლია, გადალახოს მასწავლებლის მიერ შექმნილი სხვადასხვა წინაღობა;
 • მასწავლებლის ნიშანზე ერთმანეთს უნაცვლებს სხვადასხვა მოძრაობას.

ქართ.დაწყ.(I).4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-სინტაქსური კონსტრუქციების სათანადოდ გამოყენება; მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის საბაზისო ნორმების დაცვა.

 • მკაფიოდ გამოთქვამს ბგერებს/ მარცვლებს სიტყვაში;
 • ადეკვატურად იყენებს აქტიურ ლექსიკას.

ქართ. დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

 • ნაცნობ ასოებს ამთლიანებს მარცვლებად, მარცვლებს – სიტყვებად;
 • თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ სიტყვებს.

მოსწავლეები ისევ ჯგუფებად გავანაწილე ფერების მიხედვით. ამჯერად მათ სკოლის ეზოში უნდა ეპოვათ დავალებები, რომლებიც ფერად ფურცლებზე ჩამოვწერე და დავმალე. ეზოში, საკლასო ოთახისგან განსხვავებით, მეტი სივრცეა, მოსწავლეებს მოძრაობის მეტი საშუალება ჰქონდათ. რამდენიმე დავალება ისეთ ადგილას იყო დამალული, რომ მოსწავლეებს გამოეყენებინათ საბაზისო უნარები მათ მოსაპოვებლად.

დავალება მდგომარეობდა შემდეგში:

ფურცელზე ეწერა ნაცნობი სიტყვები. ჯგუფს უნდა წაეკითხა და ისე მოწყობილიყო, რომ სიტყვებისგან წინადადება შეედგინა.

 

ამ დავალების შესრულებისას მოსწავლეებმა გაივარჯიშეს კვლევა-ძიების უნარი და გაიმდიდრეს ლექსიკური მარაგი, გამოიმუშავეს დაკვირვებისა და გუნდურად მუშაობის უნარები.

ვფიქრობ, ეს სახალისო და იმავდროულად შედეგზე ორიენტირებული აქტივობები მოსწავლეებზე დადებითად აისახება.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“