პარასკევი, თებერვალი 23, 2024
23 თებერვალი, პარასკევი, 2024

კომპლექსური დავალება ,,დაეხმარე მეგობარს წიგნების განაწილებაში“

განათლების რეფორმა მიზნად ისახავს სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას და ორიენტირებულია მოსწავლეებში საბაზისო უნარ-ჩვევების განვითარება-ჩამოყალიბებაზე. კომპლექსური დავალება კი ამ მიზნის მისაღწევი ერთ-ერთი გზაა.

აღსანიშნავია, რომ დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი ნაკლებად აქვთ გამომუშავებული. ამიტომ ხშირად კომპლექსური დავალების შესრულება მათ უწევთ სახლში. ვიფიქრე, რა გზა უნდა გამომენახა იმისთვის, რომ პირველკლასელ მოსწავლეს კომპლექსური დავალება არა შინ, არამედ საკლასო ოთახში, დამოუკიდებლად შეესრულებინა.

აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს არც ისე რთული ყოფილა. სტატიაში გაგიზიარებთ გამოცდილებას, როგორ და რა გზით მოახერხეს პირველკლასელმა მოსწავლეებმა მათემატიკის კომპლექსური დავალების საკლასო ოთახში დამოუკიდებლად შესრულება, რა სირთულემ იჩინა თავი და როგორ დავძლიეთ ის.

მიმართულება: რიცხვები

სასწავლო თემა: რიცხვები 16-დან 20-ის ჩათვლით

სამიზნე ცნება: რიცხვები და თანრიგები

საკითხები: რიცხვები 16-დან 20-ის ჩათვლით

 • თექვსმეტი
 • ჩვიდმეტი
 • თვრამეტი
 • ცხრამეტი
 • ოცი
 • რიცხვის დაშლა ორ შესაკრებად

საკვანძო კითხვები:

 • როგორ შევუსაბამო საგანთა კონკრეტულ რაოდენობას კონკრეტული რიცხვი?
 • როგორ დავადგინო ორი რიცხვიდან რომელია მეტი (20-ის ფარგალში)?

კლასი: I

გაანაწილე წიგნები

ბიბლიოთეკა ის ადგილია, სადაც წიგნები, ჟურნალ-გაზეთებია განთავსებული. ადრე მას წიგნსაცავს უწოდებდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ შენც გაქვს პატარა საოჯახო ბიბლიოთეკა, სადაც შენი საყვარელი წიგნებია შენახული – ზღაპრების წიგნები, ანბანის წიგნი, სათავგადასავლო და საბავშვო ენციკლოპედიები, გასაფერადებელი და გამოცანების წიგნებიც ლამაზად გექნება დალაგებული თაროებზე.

ახლა კი უნდა დაეხმარო შენს მეგობარს წიგნების განთავსებაში. მისი წიგნების კარადას 5 თარო აქვს. თითოეულ თაროზე ეტევა 20 წიგნი, მაგრამ დევს 10 წიგნი. დანარჩენი წიგნები კი ყუთშია ჩალაგებული. წიგნები ისე უნდა გაანაწილო ამ თაროებზე, რომ ერთ თაროზე აღმოჩნდეს 16 წიგნი, მეორეზე, 17, მესამეზე 18 , მეოთხეზე 19, მეხუთეზე 20. მიმდევრობას არ აქვს მნიშვნელობა.

დავალება შეგიძლია ნახატით წარმოადგინო ან გამოიყენო აპლიკაცია.

პრეზენტაციაში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

 • რა რიცხვები/სიმბოლოები გამოიყენეთ კონკრეტული რაოდენობების აღნიშვნისთვის და რა კავშირი არსებობს რაოდენობის აღმნიშვნელ რიცხვებს შორის? (მ.წ.1.2)
 • რა სიმბოლო შეუსაბამეთ/აღწერეთ რაოდენობას? (მ.წ.2)
 • როგორ ხდება რეალურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესის აღწერა მათემატიკური სიმბოლოების მეშვეობით? (მ.წ.3)

I ეტაპი:

კომპლექსური დავალების პირობის წარდგენა

 

უპასუხე შეკითხვებს:

 • როგორ გაანაწილე წიგნები თაროებზე, რატომ?
 • რა არის უცვლელი და რის შეცვლა შეიძლება?
 • რამდენი წიგნია საჭირო თითოეული თაროს შესავსებად?
 • რამდენით მეტი/ნაკლები წიგნია მეორეზე მეოთხესთან შედარებით? როგორ ახსნი?
 • შეგისრულებია წინათ მსგავსი დავალება?
 • რამდენი წიგნია თითოეულ თაროზე;
 • რამდენი ცარიელი ადგილია თითოეულ თაროზე;

II ეტაპი: მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება კომპლექსური დავალების შესასრულებლად, საჭირო საკითხების გახსენება

ფაქტობრივი კითხვები:

რა?

რას აღნიშნავს ციფრი 1 და ციფრი 5 ჩანაწერში 15?
კონცეპტუალური კითხვები:

როგორ? რატომ?

როგორ ჩაიწერება რიცხვები 1დან 9-მდე?

10 დან 20-მდე?

ხაზგასმით განვიხილოთ ერთ-ერთი საკლასო აქტივობა:

მოვამზადე სავარჯიშო მოცემული ვებგვერდ https://www.liveworksheets.comის

გამოყენებით, რომელსაც ვუწოდებთ „ცოცხალ ფურცლებს“.

მოცემული სავარჯიშო მოსწავლეებმა შეასრულეს კომპიუტერში.

 • აღნიშნული ბმული მივაწოდე მოსწავლეს;
 • ის მას ასრულებს და უგზავნის მასწავლებელს;
 • მასწავლებელი ამ გვერდზე ხედავს, ვინ როგორ შეასრულა მოცემული დავალება.

III ეტაპი: ნასწავლის განმტკიცება, დავალებაზე მუშაობა

ფაქტობრივი კითხვები:

რა?

 • რამდენი ათეულია 16-ში? (17,18,19,20)
 • რომელი ციფრი გვიჩვენებს ათეულების რაოდენობას, რომელი ერთეულის რაოდენობას?
 • ანბანში რომელია მე-16 ასო, მე -17, მერამდენე ასოა „რ“?
კონცეპტუალური კითხვები:

როგორ? რატომ?

როგორ უნდა გავარკვიო

რიცხვი ერთ ათეულთან უფრო ახლოს მდებარეობს თუ ორ ათეულთან?

 

რომელი რიცხვია მეტი – 1 ათეულზე 7-ით მეტი თუ რიცხვი, რომელსაც 2 ათეულამდე აკლია 1?

სადისკუსიო კითხვები

მაპროვოცირებელი კითხვები

რომელი მათემატიკური მოქმედებითაა შესაძლებელი თაროზე არსებული წიგნების წიგნების რაოდენობის აღწერა? მოიყვანეთ ნიმუში.
რა უნდა გაიგოს მოსწავლემ საკითხის შესწავლისას: ორი სხვადასხვა რიცხვიდან ერთ-ერთი აუცილებლად მეტია მეორეზე. (მ.წ.3)

 

 

IV ეტაპი: დავალების წარდგენა, შეფასება

 • მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
  საგანთა კონკრეტულ რაოდენობას შეუსაბამოს კონკრეტული რიცხვი;
  რიცხვების გამოსახვა სხვადასხვა სახით, მათ შორის ციფრებით, ასო-ნიშნებით;
  დააკავშიროს რიცხვები შესაბამის სახელებთან და აღნიშვნებთან.

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება:

 • რა საკითხები შეისწავლე და როგორ გამოიყენე ახალი ცოდნა დავალების შესასრულებლად?
 • სად შეიძლება გამოგადგეს მიღებული ცოდნა?

საინტერესო იყო კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესი.

 • დავალება შესრულდა საკლასო ოთახში;
 • მოსწავლეები დასხდნენ ჯგუფურად, თუმცა კლასის მოწყობის ჯგუფური ფორმა მხოლოდ იმისთვის იყო გამიზნული, რომ საჭირო ინვენტარი (მაკრატელი, წებო და ა.შ) ერთმანეთისთვის უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო;
 • დავალების შესრულების პროცედურის გასაიოლებლად მათ დავურიგე სამუშაო ფურცლები და დასაჭრელად მომზადებული აპლიკაცია – „ფერადი წიგნები“;
 • მოსწავლეებმა დაჭრეს და დააწებეს გამზადებულ სამუშაო ფურცლებზე;
 • გამოყენებული რესურსი

კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესი:

 

 

მოსწავლის ნაშრომი უკუკავშირით:

უკუკავშირი:

შენ სწორად დააკავშირე წიგნების კონკრეტული რაოდენობა შესაბამის რიცხვთან და სწორად გაანაწილე თაროებზე წიგნების რაოდენობა.

ნაშრომში ჩანს, რომ შენ გააზრებული გაქვს, რა მნიშვნელობა აქვს რიცხვის რაოდენობის ცოდნას. გარდა ამისა, სუფთად გაქვს ნამუშევარი შესრულებული, წიგნები თანაბრად და ლამაზად გაქვს თაროებზე განლაგებული.

აღმოჩნდა, რომ ყველა მოსწავლემ სამუშაო სწორად შეასრულა. მუშაობის პროცესი აღმოჩნდა სახალისო და საინტერესო. გარდა ამისა, მასწავლებელს საშუალება აქვს, თვალი ადევნოს მუშაობის პროცესს, შეაფასოს და დააფასოს მოსწავლის მიერ შესრულებული ნაშრომი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.საგნობრივი გზამკვლევი „მათემატიკა დაწყებით საფეხურზე“

2.ეროვნული სასწავლო გეგმა

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბიოქიმია და გარემო

მეკობრეების ქალაქი

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი