ოთხშაბათი, სექტემბერი 27, 2023
27 სექტემბერი, ოთხშაბათი, 2023

ფოტოს ანალიზი – სახალისო აქტივობა დისტანციური სწავლებისას

დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა საკითხი – როგორ ავუმაღლოთ მოსწავლეს სწავლის მოტივაცია, როგორ ჩავრთოთ ონლაინ საგაკვეთილო პროცესში და შევძლოთ საგნისადმი მისი ინტერესის შენარჩუნება. მოსწავლეთა ინტერესის, მოტივაციის შენარჩუნება და გაზრდა არა მარტო დისტანციური სწავლა-სწავლებისას, არამედ სასკოლო სივრცეშიც პედაგოგების მთავარი საზრუნავია.

სწავლა-სწავლების პროცესი ძირითადად ხორციელდება ინტერაქტიული სწავლების გზით და მიიჩნევა, რომ საუკეთესო გზა მოსწავლეთა მოტივაციის გასაზრდელად სწორედ ეს სტრატეგიაა.

ინტერაქტიულ სწავლებაში არაერთი მეთოდის გამოყენებაა შესაძლებელი: დისკუსიის, დებატების, შემთხვევის ანალიზის, ინტერაქტიული თამაშების, გონებრივი რუკებისა და სხვა მეთოდების. ჩემი გამოცდილებიდან მინდა, შემოგთავაზოთ  ფოტოს ანალიზზე ორიენტირებული აქტივობები, რომლებიც მოსწავლეებში ავითარებს ისეთ მნიშვნელოვან უნარებს, როგორიც არის კრიტიკული, ანალიტიკური ანალიზი, შემოქმედებითი და სხვა უნარები. ეხმარება მოსწავლეს საკითხის სიღმისეულ წვდომაში, აღძრავს შესასწავლი საკითხისადმი ინტერესს, ზრდის მოტივაციასა და ჩართულობას.

მოსწავლეს ვთავაზობთ თემატურ ფოტოს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით თითქმის ყველა საგანში, და ვთხოვთ, იმსჯელოს მის შესახებ. იმისთვის, რომ მოსწავლემ შეძლოს ფოტოს აღქმა, გაგება, გააზრება და თემასთან დაკავშირება, სასურველია ფოტოსთან ერთად შევთავაზოთ დამხმარე კითხვები ან სქემა, რომელიც მის აზროვნებას სწორ მიმართულებას მისცემს.

  1. რას ხედავთ სურათზე?
  2. რა ასოციაციებს იწვევს ის თქვენში?
  3. ადამიანის რომელ კონსტიტუციურ უფლებასთან დააკავშირებთ?
  4. გაავლეთ პარალელი რეალობასთან და მოიყვანეთ კონკრეტული მაგალითები, რამდენად ხშირად ირღვევა, თქვენ მიერ დასახელებული უფლება ჩვენს რეალობაში.
  5. გქონია თუ არა მსგავსი შემთხვევა? თუ – კი, რა განცდა დაგეუფლა?

 

თქვენთვის ნაცნობ რომელ პოლიტიკურ რეჟიმს დაუკავშირებთ ფოტოს.

იმსჯელეთ, თქვენ მიერ დასახელებული რეჟიმის დროს, რა როლი აქვს პიროვნებას საზოგადოებაში.

  1. რა არის წარმოდგენილი ფოტოზე?
  2. რა უდევს პრობლემას საფუძვლად?
  3. რამდენად აქტუალურია პრობლემა შენს ქვეყანაში?
  4. რა უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად?

აღნიშნული მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია გაკვეთილის ყველა ფაზაზე. მოსწავლეთა გამოწვევის, საკითხის სიღრმისეული წვდომის თუ თემის შეჯამების მიზნით.

ვიზუალური, თვალსაჩინოებებით მუშაობა კი მოსწავლეს დაეხმარება ინფორმაციის აღმაში, გააზრებაში და მოსწავლე შეძლებს ცოდნისა და რეალობის ერთმანეთთან დაკავშირებას, კონსტრუირებას. ჩვენ კი, პედაგოგებმა, ამ პროცესში შეგვიძლია ხარაჩოს როლი შევასრულოთ.

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

გრიგოლ ორბელიანი

საუკეთესო   ექსკურსიისთვის

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი