პარასკევი, დეკემბერი 8, 2023
8 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

რჩევები ციფრული პედაგოგიკის ჰუმანურობისთვის

ტექნოლოგიის ინტეგრაცია ორლესული მახვილია: მას შეუძლია, დაგვეხმაროს იმ დაბრკოლებების დაძლევაში, რომლებიც დაუძლევლად გვეჩვენება, თუმცა შეუძლია მეტი დაბრკოლებაც შეგვიქმნას, თუკი მას არასათანადოდ გამოვიყენებთ.

ბევრ ციფრულ საშუალებას ერთგვარი დეჰუმანიზაციის ეფექტი გააჩნია: მცირდება ადამიანური ურთიერთობები, ჰეტეროგენური დაჯგუფებებისა და ურთიერთთანამშრომლობის შესაძლებლობები. მოსწავლეები კი მასწავლებლებისა და თანაკლასელების ნაცვლად ეკრანებს უცქერენ.

ქვემოთ მოცემულია რჩევები ტექნოლოგიების გამოყენებით სწავლებაში მოსწავლეების ჩასართავად.

 რჩევები  ტექნოლოგიის გამოყენებისას, რათა არ დაიკარგოს პირისპირ ურთიერთობის ელემენტები

  1. ჩამოყალიბებული კურიკულუმიდან დღიურის წარმოებისაკენ: ასეთ დროს გონივრულად მიიჩნევა ინტერნეტზე დაფუძნებული ადაპტირებული საშუალებების გამოყენება. ისინი უადვილებს მასწავლებლებს სწავლების დისტანციურად მართვას.

მაგრამ არ შეიძლება კურიკულუმის დაწყება და დასრულება ამ აქტივობებით. დღეს დისტანციური სწავლებისათვის ციფრული ტექნოლოგიები აუცილებელია, თუმცა ამასთანავე შესაძლებელია ღია დავალებების, კომპლექსური ინსტრუქციებისა და დღიურის წარმოების გამოყენება და მოსწავლეების მიერ მათი ნაშრომების ატვირთვა Seesaw-სა ან Google Drive-ზე.

დღიურის წარმოებით მრავალამოხსნიანი მათემატიკური ამოცანები მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად უნდა ამოხსნან; წაიკითხონ ამბავი და სხვადასხვა საკითხზე პასუხი მკითხველის დღიურში ან აზროვნების ჟურნალში ჩაწერონ. განივითარონ თავისუფალი ან შემოქმედებითი წერის ჩვევები გარკვეულ ჟანრში, რაც მასწავლებელს უკუკავშირის საშუალებას უტოვებს, და მოსწავლეებს წერითი უნარების განვითარებაში ეხმარება.

რაკი მოსწავლეები დამოუკიდებლად მუშაობენ, მასწავლებელს შეუძლია უმასპინძლოს ონლაინდისკუსიას, სადაც მოსწავლეები გააზიარებენ თავიანთ ნაშრომებს და ისევე ექნებათ ურთიერთობა ერთმანეთთან, როგორც საკლასო ოთახში.

  1. შექმენით დიალოგისა და დისკურსის შესაძლებლობები: სოციალური ინტერაქცია რთული ინსტრუქციის კრიტიკული კომპონენტია. მისი დადებითი მხარეების სრულად გამოსავლენად უნდა შევქმნათ დიალოგისა და დისკურსის შესაძლებლობები, რათა კარანტინის განმავლობაში ბავშვებმა არ შეწყვიტონ კრიტიკულად ფიქრი. ბევრს გვაქვს აუდიო ან ვიდეო კონფერენციების შესაძლებლობა. Google Meet და Zoom მხოლოდ ორი ინსტრუმენტია, რომელიც მასწავლებლებს შესაძლებლობას აძლევს, შეხვედრები გამართოს კლასთან.

მაგრამ ამის საჭიროება ბევრად სცდება სოციალურ ინტერაქციას. საფუძვლიანი სწავლება ხორციელდება არა სამუშაო ფურცელზე ან ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ვიდეოებითა და დახურული შეკითხვებით. სწავლება საუბარია. მას სჭირდება ადამიანური კავშირი და ურთიერთობა. როდესაც ციფრულ ტექნოლოგიებზე ვართ დამოკიდებული და შეუძლებელია პირისპირ ურთიერთობა, მნიშვნელოვანია, ვიფიქროთ საკონფერენციო ინსტრუმენტებზე, როგორც სხვებთან ურთიერთობის საშუალებებზე.

  1. შექმენით თვითრეფლექსიის შესაძლებლობები: მიმდინარე კრიზისი ყველა ჩვენგანს – მათ შორის მასწავლებლებსაც და მშობლებსაც – საშუალებას გვაძლევს დავფიქრდეთ, რას ნიშნავს სინამდვილეში სწავლა. ჩვენ გვახსენებენ, რომ სწავლა უფრო პროცესია, ვიდრე პროდუქტი. ბევრი სამუშაო ფურცლის გამოყენება ვერ მოიტანს ნაყოფიერ ცოდნას.

შესაძლებელია მოსწავლეებს გავუზიაროთ დამატებითი აქტივობები მხოლოდ რეფლექსიისათვის. მაგ. ვიდეო ღია კითხვებით, რის შემდეგაც მოსწავლეებმა პასუხი უნდა გასცენ შემდეგ შეკითხვებს (ჩაწერონ შესაბამისი ვიდეო):

  • რა გაგიადვილდათ ამ დავალებაში?
  • რას გააკეთებდით სხვაგვარად სხვა დროს?
  • როგორ შეიცვალა თქვენი ფიქრი?

ყოველივე ეს შეახსენებს მოსწავლეებს, რომ სწავლება არც იწყება და არც მთავრდება მათ მიერ განხორციელებული აქტივობით. ის შეიძლება უკავშირდებოდეს და უნდა უკავშირდებოდეს კიდეც მომავალ აქტივობებს და მათი განხილვა დავალებაზე რეფლექსიისას ქმნის მოლოდინს, რომ მათ დასჭირდებათ ახალი ცოდნის მორგება მომავალ დავალებებზე.

ონლაინსწავლების პრივილეგია

ნუ მიიღებთ ამ შესაძლებლობას, როგორც მოცემულობას. ბევრ მოსწავლეს, ამა თუ იმ მიზეზის გამო არ შეუძლია ონლაინსწავლებით სარგებლობა, იქნება ეს ინტერნეტის არქონა თუ კარს მომდგარი ფინანსური კრიზისი.

სოციალური დისტანცირების ეპოქაში ყველანი ვეძებთ სოციალური სიახლოვის რაიმე ფორმას. ციფრული სწავლების ჰუმანიზება, როგორც მისი კლასთან ურთიერთობის საშუალება, თქვენ გეხმარებათ სწავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციის განხორციელებაში.

გამოყენებული რესურსი:

https://www.edutopia.org/article/3-tips-humanizing-digital-pedagogy

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ორნახადის სიყვარულით

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი