ხუთშაბათი, ივლისი 25, 2024
25 ივლისი, ხუთშაბათი, 2024

უკუკავშირის მეთოდები(პირველი ნაწილი)

უკუკავშირის მეთოდები ორი კრიტერიუმით ირჩევა: უნდა იძლეოდეს პროცესის დიალოგურ რეჟიმში წარმართვის საშუალებას – მაშასადამე, საკვანძო ელემენტია საკითხის/პრობლემის ერთობლივი განხილვა – და იყოს შეძლებისამებრ სწრაფად გამოყენებადი და ადვილად სამართავი.

უკუკავშირის მეთოდის შერჩევისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს, სასწავლო პროცესის რომელ ეტაპზე – დასაწყისში, შუაში თუ დასასრულს – სურს მისი გამოყენება.

ქვემოთ გაგაცნობთ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სხვადასხვა საფეხურზე აპრობირებულ უკუკავშირის მეთოდებს, რომელთაც მასწავლებელი იყენებს სასწავლო პროცესის/თემის საწყის ეტაპზე (Bastian J., Combe A., Langer R., (2007) Feedback-Methoden, Weinheim und Basel: Beltz). უკუკავშირის უამრავი მეთოდიდან შევარჩიეთ ისინი, რომლებიც ტექნიკურად განსაკუთრებით ადვილი განსახორციელებელია, მოსწავლეებისთვის სახალისო და ადვილად გასაგები და, ამასთანავე, ინფორმაციული.

 ვრცლად

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“