შაბათი, სექტემბერი 30, 2023
30 სექტემბერი, შაბათი, 2023

მასწავლებლის წიგნი- უსაფრთხო სკოლა

სახელმძღვანელოს ავტორები თავიანთ სტატიებში გვთავაზობენ უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. განიხილავენ იმ მიდგომებს, რომელიც დაეხმარება სკოლას და მასწავლებელს შექმნას პოზიტიური სასწავლო გარემო, სადაც თითოეული ბავშვის უსაფრთხოება იქნება დაცული.
ავტორები პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით განიხილავენ რამდენად მნიშვნელოვანია: ბავშვისადმი ჰუმანური დამოკიდებულება; ბავშვის უფლებების დაცვა; მშობლის, ოჯახის და სოციუმის როლი; არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა; ბულინგისაგან დაცვა; სტრესულ სიტუაციებთან გამკლავება; ემოციებისა და ქცევის მართვა.; მასწავლებლების, მშობლებისა და თემის როლი სკოლაში მოსწავლეთა უსაფრთხოებაში; უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ფიზიკური გარემო; ერთობაზე ორიენტირებული სასკოლო კულტურა; სკოლის პოლიტიკა და პროცედურები; სკოლის საზოგადოების პროფესიული განვითარება; ქცევის პოზიტიური მართვის ტრადიცია; უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული სასკოლო სასწავლო გეგმა; ორიენტაცია მოსწავლეთა კეთილდღეობაზე; ადრეული ჩარევა და მიზანმიმართული მხარდაჭერა; თანამშრომლობა ოჯახსა და თემთან.

 

უსაფრთხო სკოლა

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი