სამშაბათი, დეკემბერი 5, 2023
5 დეკემბერი, სამშაბათი, 2023

სასკოლო კლუბები მდგრადი განვითარებისთვის

2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193  წევრი ქვეყანა  შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის  წესრიგის დოკუმენტზე, სათაურით – „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის“. ეს დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანს და 169 ამოცანას.

მდგრადი განვითარების მე-4 მიზანია  „ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის“, რაც გულისხმობს ხარისხიანი განათლების მეშვეობით საზოგადოების, ორგანიზაციებისა და ქვეყნების გაძლიერებას, რათა მათ ხელი შეუწყონ მდგრად განვითარებას.

ამ მიმართულებით სკოლის უმნიშვნელოვანესი როლის თაობაზე არავინ დაობს, ვინაიდან განათლება მდგრადი განვითარებისთვის პრინციპების სწავლებისა და დანერგვისათვის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს მომავალი თაობების ისეთი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, როგორიცაა:

ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნების უნარი;

გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;

პრობლემის გადაჭრის უნარი;

სოციალური და თანამშრომლობითი უნარები;

    სისტემური აზროვნების უნარი.

აღნიშნული კი პირდაპირკავშირშია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებთან.

მინდა გაგიზიაროთ ჩემი, როგორც სკოლის დირექტორის გამოცდილება – რას ვაკეთებთ ჩვენ.

სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით სკოლაში ჩამოყალიბდა  სასკოლო კლუბები. მათგან სამი მდგრადი განვითარების მიზნებზე ორიენტირებული. კლუბებში მოსწავლეები ინტერესთა სფეროების მიხედვით გაწევრიანდნენ.

თითოეული კლუბი ემსახურება მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზანს და მათ მიერ დაგეგმილი აქტივობებიც მიზნების შესაბამისია.

რატომ სასკოლო კლუბები?

 • მოსწავლეები ეჩვევიან დამოუკიდებლად მუშაობას;
 • უვითარდებათ პასუხისმგებლობა;
 • სწავლობენ კეთებით;
 • იქმნება საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოება;
 • იზრდება მოსწავლეთა შორის თანამშრომლობა;
 • უვითარდებათ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • კლუბის ლიდერი თავად მოსწავლეა;
 • მოსწავლეები თავად გამოკვეთენ და წყვეტენ პრობლემებს;

 

 1. კლუბი „მოქალაქე“, რომლის მიზანია:
 • გენდერული თანასწორობის პრინციპების გაგება-გააზრება;
 • ურთიერთობებზე სოციალური უთანასწორობის შედეგების გაანალიზება;
 • სამართლიანობის იდეებზე დაფუძნებული საზოგადოების აღზრდის ხელშეწყობა.

მიზნის მისაღწევად კლუბის მიერ განხორციელებული აქტივობები შესაძლოა სარეკომენდაციოთაც გამოადგეთ სკოლებს:

 • სოციალური პროექტები: „ყველა განსხვავებული ყველა თანასწორი“; „მინდა გავხდე აქტიური მოქალაქე“;
 • დებატების წარმართვა;
 • სათემო კვლევა: „ქალი და ძალადობა“; „ბულინგი“;
 • აქციები: „ჩვენ ვგმობთ ჰოლოკოსტს“; „არა ნარკოტიკს,აირჩიე სიცოცხლე“.

 

 

 1. კლუბი „მომავალი ბიზნესმენები“, რომელიც ჩამოყალიბდა ახალგაზრდულ  ორგანიზაცია  ,,აკმე“-ს ეკონომიკის დეპარტამენტის  მოხალისეობრივ პროექტ- „ ევროპა, ეკონომიკა და ჩვენ“- თან თანამშრომლობით და რომლის მიზანიცაა:

 

 • საბაზრო ეკონომიკურ გარემოში ადაპტირება, საკუთარი როგორც მოქალაქის, მომხმარებლის  როლის გაცნობიერება;
 • მოსწავლეებს განუვითარდეთ აქტიური მოქმედების, პირადი და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • სამომხმარებლო უნარ–ჩვევების და ცოდნის კომპეტენციების ჩამოყალიბება–განვითარებისთვის ხელშეწყობა.

კლუბმა განახორციელა შემდეგი აქტივობები:

 

 • ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან თანამშრომლობა;
 • ინდ.მეწარმეებთან შეხვედრები;
 • დისკუსიები ევროკავშირსა და ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ;
 • ესეების კონკურსი „ჩემი ევროპა“.

 

 1. მესამე კლუბი, რომლის მიზანსაც პასუხისმგებლობის ამაღლება ჯანსაღი გარემოს, ადამიანის ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად და ადამიანის ბუნებაზე ზემოქმედების დადებითი და უარყოფითი შედეგების გააზრება წარმოადგენს , არის ეკო კლუბი „კვალი“, რომლის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებათა შორის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს დასუფთავებისა და გამწვანების აქციები, რომლებიც იგეგმება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით.

ასევე ხშირია საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები მედიცინის მუშაკებთან; სპორტული შეჯიბრებები სკოლის შიგნით და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით;

ნარჩენების მართვის მიმართულებით წელიწადში ორჯერ კლუბის ორგანიზებით მაკულატურა იცვლება ლიტერატურაში და მდიდრდება სასკოლო ბიბლიოთეკა და ყოველ წელს მონაწილეობენ მოსწავლეები ნარჩენებისგან შექმნილი ნაძვის ხეების კონკურსში, როგორც სასკოლო და  მუნიციპალური, ასევე რესპუბლიკური  მასშტაბით.

 

ბოლოს, ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს მოვიშველიებ – „ „პატარა ნიჩბითაც ბევრი რამ გაკეთდება და ძალიან შესაძლოა ცოტ-ცოტაობიდან დიდი საქმე გამოვიდეს“.

    ვფიქრობ, ჩვენი სკოლის კლუბების საქმიანობა ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითარების მშენებლობაზე ერთი დადებული აგურია.

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.https://www.ungeorgia.ge/geo/sutainable_development_goals

2.https://www.civiceducation.ge/ka/lessons/3-27

3.განათლება მდგრადი განვითარებისთვის სამუშაო დოკუმენტი ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2022 წლებისათვის

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი