სამშაბათი, დეკემბერი 5, 2023
5 დეკემბერი, სამშაბათი, 2023

„მარაქას ბაზარი“ და სხვა სახალისო აქტივობები

თანამშრომლობა, გუნდური მუშაობა, მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა პროფესიული განვითარებისათვის. მასწავლებელი უნდა თანამშრომლობდეს კოლეგებთან, უზიარებდეს მათ გამოცდილებას, აძლევდეს ან იღებდეს უკუკავშირსა თუ რჩევას. რაც მეტია სამუშაო შეხვედრები მით მეტი საღი აზრი იბადება. არსებობს ბევრი მეთოდი და აქტივობა, რომლებიც შეიძლება კოლეგას  გაკვეთილის წარმატებით ჩატარებაში გამოადგეს. სწორედ ერთ-ერთი მეთოდისა და აქტივობის გაზიარებას ვაპირებ ჩემი კოლეგებისთვის. რთულია,  ერთ  გაკვეთილზე  მოსწავლეს განუვითარო კითხვის, წერის, საუბრის და მოსმენის უნარ-ჩვევა, თუმცა არსებობს მეთოდი “dictogloss”, რომელიც მასწავლებელს ამის მიღწევაში დაეხმარება. აღნიშნული მეთოდი შედგება 7 საფეხურისგან. მინდა, ეს მეთოდი გაგიზიაროთ და გავამყარო საკუთარ გაკვეთილზე გამოყენებული ტექსტით:

“Mystery of the King Lous XVII”

 1. მასწავლებელი იწვევს მოსწავლეებს, სხვადასხვა ხერხებით ცდილობს, მოსწავლეებმა გამოთქვან ვარაუდები იმის შესახებ, თუ რაზეა ტექსტი.
 • მოსწავლეებს ვაჩვენე მეფის სურათი და ვთხოვე, გამოეთქვათ ვარაუდები, ვინ იყო და რა იცოდნენ მის შესახებ (ჯგუფური მუშაობა).

 

 1. მასწავლებელი უკითხავს მოსწავლეებს მცირე ზომის მათი ასაკისთვის საინტერესო და შესაფერისი სიმარტივის ტექსტს შინაარსის გაგების მიზნით.
 • მოსწავლეებს წავუკითხე ტექსტი, ვთხოვე მოესმინათ ყურადღებით და აღმოეჩინათ, დაემთხვა თუ არა მათი ვარაუდები.
 1. მასწავლებელი ხელახლა უკითხავს მოსწავლეებს ტექსტს და სთხოვს, გააკეთონ ჩანაწერები ტექსტის ირგვლივ შესაძლებლობის ფარგლებში.
 • მოსწავლეებს წავუკითხე იგივე ტექსტი და ვთხოვე, გაეკეთებინათ ჩანაწერები მოსმენილის შესახებ (მოსწავლეებს უვითარდებათ მოსმენის უნარ-ჩვევევა და ამავე დროს წერის უნარ-ჩვევა).

4.მოსწავლეები ჯგუფდებიან და ერთმანეთს საკუთარ ჩანაწერებს უზიარებენ.

 • მოსწავლეებს ვთხოვე, შეედარებინათ მათ მიერ ჩანიშნული ინფორმაციები მეგობრის მიერ ჩანიშნულ ინფორმაციასთან და შეევსოთ გამოტოვებული ინფორმაციები

 

5.მოსწავლეები კითხულობენ საკუთარ ვერსიებს (რაც ავითარებს კითხვის უნარ-ჩვევას).

 1. ადარებენ საკუთარ ჩანაწერებს ტექსტის ორიგინალს.
 • მოსწავლეებს დავურიგე ჰანდაუთები, ტექსტის ორიგინალი და ვთხოვე, შეემოწმებინათ, რამდენად სწორად გაიგეს მოსმენილი ტექსტი და რამდენად სწორად ჩაინიშნეს ინფორმაციები.

 

 1. მოსწავლეები ჰყვებიან ან მსჯელობენ ტექსტის ირგვლივ, ეს ეტაპი დამოკიდებულია თემაზე და სამიზნე ჯგუფზე, გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევ შედეგზე.
 • ჩემს შემთხვევაში მოსწავლეებმა გამოკვეთეს პრობლემა და იმსჯელეს პრობლემის გადაჭრის შესაძლო გზებზე.

 

აქვე მინდა, გაგიზიაროთ საინტერესო აქტივობა „მარაქას ბაზარი“.

აღნიშნული ბაზარი გახლავთ მაროკოში, სადაც არაფერი იყიდება, ადამიანები ცვლიან საკუთარ ნივთებს მათთვის საჭირო ნივთში და ცდილობენ, მეტი იხეირონ. აღნიშნული აქტივობა გამოიყენება პირობითი წინადადებების უკეთ გაგებისთვის და რეალურ სიტუაციაში გამოყენებისთვის, ასევე თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელების, some, any და განუსაზღვრელი არტიკლის a/an გამოყენების მიზნით.

მაგალითი: If you give me a pen,I will give you  a jar of milk;

If yout give me some jam, I will give you   five oranges…..

If I were you…. I  wouldn’t  give you any  sheep

აქტივობას მოსწავლეები ხალისით აკეთებენ და მარტივად სწავლობენ პირობითი წინადადებისა და თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელების გამოყენებას. შემდეგ კი მსჯელობენ, ვინ მეტი მოგება ნახა და ჰყვებიან, როგორ დაარწმუნა ადამიანები, გადაეცვალა ნივთები მისთვის უფრო სასარგებლო ნივთში. ეს გრამატიკული მასალა კი ადვილად იქცევა საკომუნიკაციო აქტივობად.

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი