სამშაბათი, სექტემბერი 26, 2023
26 სექტემბერი, სამშაბათი, 2023

პროექტი  –   ვიმოგზაუროთ საქართველოს კუთხეებში

როგორც გამოცდილებამ მიჩვენა, დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეებს უძნელდებათ გეოგრაფიული, კულტურული და ისტორიული მონაცემების გამთლიანება და გააზრება. ამ პრობლემის გადასაჭრელად გადავწყვიტე მოსწავლეებისთვის  სიახლის შეთავაზება. ასე შეიქმნა პროექტი „ტურისტული სააგენტოები“, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით ვიყენებ და იმედია ბევრ სხვა მასწავლებელსაც დაეხმარება, რათა უფრო საინტერესოდ შეასწავლოს მოსწავლეებს საქართველოს კუთხეები.

    პროექტი ეყრდნობა სტანდარტის მოთხოვნებს:                                                 

 საზ.მეც.5-6. 12. გარემო და ეკონომიკა.

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს მხარე ბუნებრივი რესურსების მიხედვით და იმსჯელოს მათ მნიშვნელობაზე.

საზ.მეც.5-6.22. კულტურა და რელიგია.

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოს მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-განსხვავებების გამოვლინებები და განიხილოს შესაბამისი მიზეზები.

პროექტის მიზანი: მოსწავლემ უნდა შეძლოს საქართველოს კუთხეებზე მსჯელობა, სხვადასხვა კუთხის მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-განსხვავებების გამოვლენა; უნდა შექმნას სხვადასხვა პროდუქტი და  განიხილოს, რომელ მხარეში მოგზაურობა იქნება  კარგი  კონკრეტული ინტერესის მქონე მოგზაურისთვის.

გარკვეული რაოდენობის კუთხეების (მაგალითად კახეთი, იმერეთი, შიდა ქართლი, სამეგრელო) შესწავლის  შემდეგ კლასს ვყოფ ამავე რაოდენობის „ტურისტულ სააგენტოებად“. ჯგუფებს კენჭისყრით ხვდება ესა თუ ის კუთხე. „ტურისტული სააგენტო“ დაწვრილებით ეცნობა ამ მხარის ისტორიულ-კულტურულ, ლანდშაფტურ,  ეთნოგრაფიულ და ა.შ. თავისებურებებს. თითოეულ სააგენტოში მაქსიმალურად თანაბრად არიან სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე  მოსწავლეები. კენჭისყრის საფუძველზე მათ ურიგდებათ დავალება.  სააგენტოებს ეძლევათ მოსამზადებელი დრო ერთი ან ორი კვირა, კლასის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. სააგენტოები თვითონვე ირჩევენ სააგენტოს ხელმძღვანელს, თუ ეს ვერ მოხერხდა, მათ სხვადასხვა გზებით მასწავლებელი ეხმარება. ასევე, სააგენტო თვითონვე ირჩევს  სახელწოდებას.

 თითოეულ სააგენტოს ევალება:

  1. მოამზადოს ელექტრონული პრეზენტაცია კონკრეტული კუთხის შესახებ;
  2. მოამზადოს სარეკლამო პოსტერი;
  3. მოამზადოს ბუკლეტი, რომელშიც მოკლედ იქნება აღწერილი ამ კუთხის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული, ლანდშაფტური და ა.შ.  ღირშესანიშნაობები;
  4. მომზადოს სპეციალური რუკა და ზედ აღნიშნოს ის მარშრუტები, რომელსაც მოგზაურს სთავაზობს.

„ტურისტული სააგენტოს“ ხელმძღვანელი ჯგუფში სამუშაოს ანაწილებს. ამ დროს მასწავლებლის ფუნქციაა, მხარი დაუჭიროს ჯგუფებს და დაარწმუნოს მოსწავლეები, რომ მათი სააგენტოს წარმატება მხოლოდ მათ შეთანხმებულ მოქმედებაზეა დამოკიდებული, ანუ ძალა ერთობაშია.

მოსწავლეებმა წინასწარ იციან შეფასების კრიტერიუმები, ისინი მათთანაა შეთანხმებული. პრეზენტაციის დაწყებამდე დაფაზე ვხაზავ და ვწერ შეფასების კრიტერიუმებს, რომელიც შეიძლება მოდიფიცირებული იქნეს სხვადასხვა შემთხვევებისთვის.

 

სააგენტოს სახელი პრეზენტაცია-

2 ქულა

პლაკატი- 2 ქულა ბუკლეტები და ნივთიერი მასალა- 2ქ შემოქმედებითობა-2 ქულა

 

ჯგუფის ორგანიზება-ჩართულობა-1 ქულა

 

დროის გამოყენება- 1 ქულა ბონუსი
               
               
               

 

სააგენტოების მიერ შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაციას ერთი გაკვეთილი ეთმობა, თითოეულ ჯგუფს – 7-10  წუთი.  გაკვეთილის დარჩენილი დრო შეფასებასა და რეფლექსიაზე მიდის.

მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული სააგენტო ჩაეტიოს მისთვის განკუთვნილ დროში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაიმსახურებს სააგენტო ქულას. ეს აჩვევს მოსწავლეებს დროის ეფექტურად გამოყენებას.

მოსწავლეთა შეფასება განმსაზღვრელიცაა და განმავითარებელიც. პროექტის დასასრულს თითოეული სააგენტო ავსებს თვითშეფასების კითხვარს, რომელსაც მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები თვითონვე ქმნიან.

კითხვარის ერთ-ერთი კითხვაა

  • თქვენ რომ მოგზაური იყოთ, რომელი სააგენტოს მიერ შემოთავაზებული მარშრუტით დაინტერესდებოდით?

კითხვარების დამუშავების შემდეგ კარგად გამოიკვეთება, რომელი კუთხის სანახავად  შეიძლება წავიყვანო კლასი ექსკურსიაზე.

ამრიგად, გამოცდილებამ მიჩვენა, რომ პროექტი „ტურისტული სააგენტოები“ ნაყოფიერად მუშაობს, მოსწავლეები უფრო ადვილად იმახსოვრებენ ინფორმაციას, იზრდება მოტივაცია, შეუძლიათ ცოდნის ტრანსფერი, სწავლობენ სამუშაოს ერთობლივად დაგეგმვას, მუშაობას, ერთად ქმნიან პროდუქტს და რწმუნდებიან, რომ ძალა ერთობაშია.

 

 

ოზურგეთის მეორე საჯარო სკოლის  მასწავლებელი

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

გრიგოლ ორბელიანი

საუკეთესო   ექსკურსიისთვის

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი