აზროვნების სახეები

აზროვნება არის ინფორმაციის გადამუშავების პროცესი, რომლის მიზანია პრობლემის გადაჭრა, დასკვნების გამოტანა და გადაწყვეტილების მიღება. აზროვნება კოგნიტიური პროცესია, ანუ შინაგანად, გონებაში

მეტის წაკითხვა

თვითგანსაზღვრა, ავტონომია და მოტივაცია

თვითგანსაზღვრის  თეორია  ვარაუდობს,  რომ  ყველაფერი,  რაც  ჩვენ  გვინდა – ეს  არის  კომპეტენტურობა და უნარიანობა გარემო სამყაროსთან ურთიერთობაში, არჩევნის გაკეთების უფლება

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა აზროვნების განვითარება

განათლების მრავალ ფსიქოლოგს სჯერა, რომ აზროვნება სკოლაში უნდა  განვითარდეს. მაგრამ ცხადია, აზროვნების სწავლება გაცილებით მეტ აქტივობას მოიცავს, ვიდრე  სტანდარტულ გაკვეთილზე

მეტის წაკითხვა

კოგნიტიური მოსწავლეობა

საუკუნეთა განმავლობაში დადასტურდა, რომ კოგნიტიური მოსწავლეობა სწავლების ეფექტიანი ფორმაა. ოსტატის ან სხვათა გვერდით მუშაობით ახალგაზრდებმა ბევრი უნარ-ჩვევა და ხელობა შეიძინეს.

მეტის წაკითხვა

სწავლება და ტრანსფერი

თუ ჩვენს ამჟამინდელ სწავლაზე გავლენას ახდენს ჩვენი ადრინდელი ცოდნა, ან  წარსულში გადაჭრილი პრობლემა ახალი პრობლემის  გადაჭრაზე მოქმედებს,  შეიძლება  ითქვას,  რომ 

მეტის წაკითხვა

გამოკვლევასა და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა

ჯონ  დიუიმ  1910  წელს  აღწერა  გამოკვლევით  სწავლის  საბაზო  ფორმატი. მას  შემდეგ  ამ  სტრატეგიის  მრავალი  ვარიანტი  განხორციელდა,  მაგრამ  იგი ძირითადად  მოიცავს 

მეტის წაკითხვა

ცნებების სწავლება: აღმოჩენა და დემონსტრირება

აზროვნების სფეროში ჯერომ ბრუნერის ადრეულმა კვლევებმა განაპირობა მისი  ინტერესი აზროვნების განვითარებისა და ცნების სწავლის მიმართ. ბრუნერის კვლევებმა  აჩვენა,  რაოდენ მნიშვნელოვანია 

მეტის წაკითხვა

სწავლის სტრატეგიები და ტაქტიკა

სწავლის სტრატეგიები სწავლის ამოცანების შესასრულებლად საჭირო იდეებია, რომლებიც შეიძლება შევადაროთ ფართომასშტაბიან გეგმას, სწავლის ტაქტიკა კი სპეციფიკური ტექნიკაა, რომელიც გეგმის შედგენაში

მეტის წაკითხვა

კრეატიულობა

საუბარი  დავიწყოთ  არა  იმით,  თუ რა  არის  კრეატიულობა,  არამედ იმით, თუ რა  არ  არის  კრეატიულობა.  წარმოგიდგენთ  კრეატიულობის  შესახებ არსებულ ოთხ

მეტის წაკითხვა

ცნებების სწავლება და სწავლა

ყოველივე  ის,  რაც  სამყაროს  შესახებ ვიცით,  უკავშირდება  ცნებებს  და  მათ  შორის  არსებულ  კავშირებს.  მაგრამ  რა  არის  ცნება?  ცნება  არის  კატეგორია, 

მეტის წაკითხვა