მოსწავლეებში ასოციაციური კავშირების განვითარება მუსიკისა და  სახვითი ხელოვნების  საგნების ინტეგრირების  გზით

თანამედროვე განათლების სისტემის მთავარი ამოცანაა განათლებული, შემოქმედებითი, კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი პიროვნების ფორმირება და განვითარება. ბოლო წლებში საქართველოს განათლების სისტემაში  მოხდა

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროექტი – აკვნის „ნანები“, როგორც შემოქმედებითი უნარის განვითარების საუკეთესო საშუალება.

ხალხური შემოქმედება ქართველი ერის უდიდესი მონაპოვარია. ფოლკლორი ცოდნის ძირითადი წყაროა აღზრდის პრინციპების შესახებ, რომლებიც ქართველი ხალხის კულტურაში, მის ზნეობრივ და

მეტის წაკითხვა

    რიტმის გრძნობა, როგორც მუსიკალური განათლების ერთ-ერთი ასპექტი

 „რიტმი არის წესრიგი მოძრაობაში“                      პლატონი მუსიკა ალბათ ხელოვნების ის დარგია,

მეტის წაკითხვა

მუსიკა და ბავშვის პიროვნული განვითარება

მუსიკა არის პირდაპირი და ძლიერი ემოციური ზემოქმედების ხელოვნება, რომელიც წარმოუდგენელ შესაძლებლობებს ასტიმულირებს ადამიახლის დამატებაანის შემოქმედებითი უნარის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით კი -სკოლამდელ

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე მუსიკის გაკვეთილის მახასიათებლები

შემეცნებითი მიდგომა – ეს არის თეორიული აზროვნებისა და პრაქტიკული საქმიანობის ერთობლიობა. ის გამოიყენება განვითარების ყველა საფეხურზე, ისევე როგორც საგანმანათლებლო სასწავლო

მეტის წაკითხვა

თამაში, როგორც განვითარების საშუალება

თანამედროვე სასკოლო სწავლებამ უნდა განსაზღვროს მოსწავლეთა შემეცნებითი ინტერესები, განავითაროს მათი შესაძლებლობები და ხელი შეუწყოს მათი შემოქმედებითი უნარის განვითარებას. დღევანდელ დღეს

მეტის წაკითხვა

 საინფორმაციო  ტექნოლოგიების გამოყენება მუსიკის  გაკვეთილზე

რადგანაც მუსიკა წარმოადგენს ხელოვნების სამყაროს გაცნობის მეგზურს, რომელიც სტიმულირდება მოსწავლეთა შემეცნების აქტივობებით, დღევანდელ დროში სწავლების პროცესის ორგანიზება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გარეშე

მეტის წაკითხვა

სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება მუსიკის გაკვეთილზე

თანამედროვე ახალგაზრდის აღზრდა მხოლოდ პროფესიონალი პედაგოგების საშუალებითაა შესაძლებელი. პედაგოგი უნდა ფლობდეს არა მხოლოდ საგნობრივ, დიდაქტიკურ, მეთოდურ და ფსიქო-პედაგოგიურ ცოდნას, არამედ

მეტის წაკითხვა