რას მოგვითხრობს გეოგრაფიული სახელები

გეოგრაფიული სახელების გარეშე რუკა მუნჯია. ნეტავი, რამდენი გეოგრაფიული სახელია დედამიწაზე? უთვალავი, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.

გეოგრაფიული სახელების შემსწავლელ მეცნიერებას ტოპონიმიკა ეწოდება (ბერძნული სიტყვებიდან “ტოპოს” – “ადგილი” და “ონიმა” – სახელი). ამბობენ, რომ ტოპონიმიკა დედამიწის ენაა. ის გეოგრაფიული სახელების მეშვეობით კაცობრიობის ისტორიას მოგვითხრობს.

კომენტარები

comments