ფიზიკა ამოცანებში 4

ვაგრძელებთ ამოცანების ამოხსნების ნიმუშების გამოქვეყნებას. წინამდებარე წერილში განვიხილავთ ბრუნვით მოძრაობას, აგრეთვე რამდენიმე ამოცანას ჰიდროსტატიკიდან და ჰიდროდინამიკიდან. თეორიული მასალა მოიცავს სითხეებში წნევის და წნევის ძალების გაანგარიშებას, არქიმედის კანონს და სხეულების ტივიტივის პირობებს, უწყვეტობის განტოლებას, ბერნულის კანონს და ა.შ.

ვრცლად

კომენტარები

comments