სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის მომზადება ფიზიკაში

გამოცდებმა ცხადად დაგვანახა, რომ სკოლაში ფიზიკის სწავლების დონე სასურველს ვერ უახლოვდება. მდგომარეობის გამოსასწორებლად საჭიროა ხანგრძლივი და მიზანმიმართული მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით; მხოლოდ მოკლევადიანი ტრენინგებით მიზანს ვერ მივაღწევთ. რაც მთავარია, მასწავლებლებმა საკუთარ თავზე ინტენსიურად და რეგულარულად უნდა იმუშაონ. მათ შესაბამისი კონსულტაციები და პრაქტიკული რჩევები დასჭირდებათ. არ იქნებოდა ურიგო ფიზიკაში ჩატარებული გამოცდის შედეგების საფუძველზე პრაქტიკული რჩევების შემუშავება და მასწავლებლებისთვის მიწოდება.

ვრცლად 

კომენტარები

comments