სამშაბათი, იანვარი 31, 2023
31 იანვარი, სამშაბათი, 2023

რემედიაციული აქტივობები

დაწყებით კლასებში კითხვის უნარების განვითარება ზოგადი განათლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და სხვა აკადემიურ დისციპლინებში წარმატების მიღწევის აუცილებელი პირობაა. აღნიშნული მიზნის მიღწევა სხვადასხვა მოსწავლესთან სხვადასხვა სახის სწავლა-სწავლების პროცესს საჭიროებს. ბევრ ქვეყანაში ყოველდღიური სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების და დიფერენცირებული სწავლების გარდა, კითხვის პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის დამატებით მიმართავენ ე.წ. სარემედიაციო პრაქტიკას. ამ ინტერვენციის მიზანია, მოსწავლეთა ხელშეწყობა სწავლის ფუნდამენტური უნარების  ათვისების კუთხით არსებული სირთულეების აღმოსაფხვრელად. საქართველოს სკოლებში სარემედიაციო პროგრამის პილოტირებამ აჩვენა, რომ რემედიაციაში ჩართული მოსწავლეები სწრაფად ეწევიან სასწავლო პროცესს და პროგრამას, მოკლევადიანი რემედიაციის შემდეგ, მომავალში, წარმატებებს აღწევენ საგანში. გარდა ამისა, რემედიაციის პროგრამა დიდ გავლენას ახდენს მთლიანად იმ კლასის წარმატებების მაჩვენებლებზე, რომელთაც რემედიაციაში ჩართული მოსწავლეები წარმოადგენენ.  პროგრამა ორიენტირებულია მასში ჩართული თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ესგ-ის სტანდარტების მისაღწევად გამოიყენება სწავლების მრავალფეროვანი ფორმები და სტრატეგიები.

რემედიაციამ განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა დისტანციური სწავლების დროს და შემდგომ პერიოდში.

მინდა ჩემი გამოცდილება და მიდგომები  გაგიზიაროთ, რამაც დადებითად იმოქმედა მოსწავლეთა აკადემიური შედეგების და მოტივაციის ამაღლებაზე. გარკვეული მიზეზების გამო აღმოჩნდა, რომ მეორე კლასში რამდენიმე მოსწავლეს სწავლის დაწყების წინ უჭირდათ კითხვა.  ეშლებოდათ  რამდენიმე ასო-ბგერა .  კითხულობდნენ ასო-ასო, მარცვლებით, გვქონდა ტექსტის გააზრების პრობლემა.

თავდაპირველად კლასში ჩავატარე ტესტირება, მივეცი წასაკითხი ტექსტი, რათა დამედგინა ტექსტის კითხვის სისწორე, ტემპი, მაგრამ ანალიზის დროს აღმოჩნდა, რომ ბავშვების  წაკითხული სიტყვების რაოდენობა წუთში იყო დაბალი, უჭირდათ ასო-ბგერების ამოცნობა და დიდ დროს ანდომებდნენ. ამიტომ უფრო დაბალი შედეგების მქონე მოსწავლეებს ასო-ბგერების ცნობაზე მივეცი ტესტი, დანარჩენებს სიტყვები უნდა წაეკითხათ,  რათა ზუსტად დამედგინა სად იყო პრობლემა.

http://kargiskola.ge/SC/kitxvatest.php

აქტივობები, რომელიც  შეირჩა სარემედიაციო მეცადინეობებისათვის, მიზნად ისახავს ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების  მიმართულებების  ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევების კომპლექსურად განვითარებას. მოსწავლეთა დახმარებას დეკოდირებისა და გაწაფული კითხვის უნარების გაუმჯობესებას. ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად გამოვიყენე დაწყებითი განათლების პროექტის მასალები, რესურსები, აუდიო წიგნები, ტესტები, რომლებიც განლაგებულია პორტალზე-  http://kargiskola.ge/

როგორც ვიცით რემედიაცია ეს არის მოსწავლეთა მხარდაჭერის, თვითშეფასების, თვითდაჯერებულობის ამაღლებისათვის,  რემედიაციის პროცესის წარმატებით წარმართვაში  დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობელთა ჩართულობას და მხარდაჭერას.   ამიტომ მნიშვნელოვანია სკოლის და ოჯახის ერთობლივი მუშაობა და თანამშრომლობა. ასევე მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მოტივაციაზე ზრუნვა.

გავაკეთე მოსწავლების პორტფოლიოები და მათი ნამუშევრები ერთად მოვთავსე, ასევე ვკითხულობთ წიგნებს, ვუსმენთ აუდიო წიგნებს, დროდადრო ვთამაშობთ სახალისო თამაშებს ანბანზე. ვაწარმოებ განმეორებით წაკითხვის ფორმის გრაფიკს რაც ძალიან მოსწონთ, თვითონ რომ ხედავენ პროგრესს. ასევე გავკეთე ელექტრონული წიგნები საპრეზენტაციო ფაილში, სადაც თვითონ კითხულობენ. პრობლემების დაძლევაში რემედიაციული აქტივობების  როლი უმნიშვნელოვანესია.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი