მათემატიკის  გაკვეთილი – უსასრულო კვადრატული ფესვები

ყველა  მასწავლებლის მოვალეობაა ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საგნის  მიზნების და ამოცანების შესრულება. სწავლების მიზნები მრავალფეროვანია და ცხადია, ყველა მათგანის მიღწევა ერთი კონკრეტული გაკვეთილის (აქტივობის) ფარგლებში შეუძლებელია. მათემატიკის სწავლების მიზნებიდან განსაკუთრებით მინდა გამოვყო შემდეგი:

მსჯელობა-დასაბუთება: ვარაუდის გამოთქმა  და კერძო შემთხვევებში მისი კვლევა

პრობლემების გადაჭრა: კომპლექსური (რთული) პრობლემის საფეხურებად, მარტივ ამოცანებად დაყოფა და ეტაპობრივად გადაჭრა (ამოხსნა), მათ შორის სტანდარტული მიდგომებისა და პროცედურების გამოყენებით.

ვრცლად

 

მათემატიკის გაკვეთილი – უსასრულო კვადრატული ფესვები

 

კომენტარები

comments