პარასკევი, თებერვალი 23, 2024
23 თებერვალი, პარასკევი, 2024

ძირითადი ამოცანის დაზუსტება, განზოგადება და გადაწყვეტა ფიზიკის გაკვეთილზე

რა საგანია ფიზიკა? – აი, კითხვა, რომლითაც იწყება ფიზიკის შესწავლა და რომლის პასუხიც ყოველი თემის დაწყებისას ზუსტდება, შემდგომ კი ხდება მისი განზოგადება: რას შეისწავლის ფიზიკა?

ფიზიკის როგორც მეცნიერების ზოგადი განსაზღვრება ასეთია:

ფიზიკა არის მეცნიერება ბუნებაში არსებული მოძრაობებისა და სხეულთა ურთიერთქმედების უზოგადესი კანონების შესახებ. ფიზიკა სწავლობს ურთიერთქმედებათა სახეებს, ადგენს მათ შორის კავშირს, მიზეზშედეგობრიობის საფუძველზე განიხილავს სხეულთა ურთიერთქმედებასა და მოძრაობას შორის დამოკიდებულებას.

რა არის მოძრაობა? ამ კითხვაზე ამომწურავი პასუხის გაცემა შეუძლებელია. ყოველი ახალი თემის შესწავლისას ცნების არეალი ფართოვდება, ხდება დამახასიათებელი პროცესების აღწერა, მათი თვისებრივი და რაოდენობრივი შესწავლა, გაანალიზება და შედეგების შეფასება.

ვრცლად

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბიოქიმია და გარემო

მეკობრეების ქალაქი

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი